Takip Et

TÜRK TARIMININ PAZARAMA SORUNU

Türk tarımının pazarlama sorununu iki yönlü olarak ele almak gerekmektedir.

 

Birincisi üretici ve tarım şirketleri açısından: Üretici, üretim satacağı tarımsal üretim şirketleri ise üretim pazarlayacağı ürünün fizibilitesini yaparken öncelikle pazarlamanın SWOT Analizini yapmak zorundadırlar.SWOT analizi kişi ve kuruluşların sahip olduğu kaynakları ve riskleri belirlemek için analizler yapılmasıdır. Şirketin veya bireyin mevcut performansı ve sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemek amaçlanmaktadır.

 

SWOT sözcüğü, “SWOT”, ” Strengths “, ” Weaknesses “, ” Opportunities ” ve ” Threats ” ingilizce kelimelerinin ilk harflerinden gelmektedir. Başka bir deyişle, bunlar “güçlü yönler“, “zayıf yönler“, “fırsatlar” ve “tehditler“dir.

 

Ürün pazarlaması özelinde üretilen çeşidin,tarımsal üretim biçiminin,pazarın ve ürünün Güçlü yönleri belirlemek, zayıf yönleri güçlendirmek, fırsatları kovalamak, tehditleri en aza indirgemek veya önlemek amacı güdülmelidir.

 

Bu unsurlar açısından konuya yaklaştığımızda Türk tarım ürünlerinin pazarlamasında“zayıf yönler“ ve “tehditler“ in daha güçlü olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.

 

Türk tarımının ana sorunlarının başında, zayıf üretici örgütlenmesi, üretici elinde iken tarım ürünlerinin ve gıdanın fiyat sorunu gelmektedir. Bu sorunun mevcudiyetinin temelinde ise pazarlama sistemi, pazarlama mevzuatı, Türk Ticaret Kanununun tarafgir yapısı, pazarlama aktörlerini pazarlama zinciri içerisinde yanlış konumlanması ve haksız kazanç ve rekabet yatmaktadır.

 

İkincisi ise Türk tarım ürünlerini de içeren Türk Ticaret Kanunu mevzuatının tarım ürünlerinin korunması açısından yetersizliği, ve uygulamada meydana gelen denetimsizlik ve sonucunda ortaya çıkan kayıt dışı ticari işlemler ve bu kayıt dışılığın tarım ürünü ve gıdada üretici-tüketici zinciri arasında oluşan muazzam fiyat farklılığıdır.

 

Bu sonuçlar bizi yapısal aksaklıkların ve yanlışlıkların varlığına götürmektedir ki öncelikle tarım ürünleri ticareti Türk Ticaret Kanunu içerisinde ayrı bir paket halinde yeniden düzenlenmelidir.

 

Türk tarım ürünü ve gıda pazarlamasında yer alan (dokuz farklı aktör; büyük şehirlerdeki toptancı halleri, büyük şehre yakın toptancı halleri, işleyici firmalar, köy ve şehre yakın yerlerde faaliyet gösteren yerel simsarlar, tüccarlar, ihracatçılar, çeşitli kooperatifler (kalkınma, kredi, pazarlama vb.), semt pazarları ve süpermarketler) taze meyve ve sebzelerde ölçek ekonomisi, kalite ve güvenlik, yıl boyu arz ve uygun fiyat arama peşinde oldukları için üretici maliyetini ve üretim sürecindeki devamlılığı göz ardı etmektedirler.

 

Yukarıda saydığımız pazarlama aktörlerin toplamının çok büyük bir çoğunluğu kayıt dışı çalışan komisyoncu ve ticaret erbabı olup kendilerinin oluşturdukları yasa dışı temayüller istikametinde bir pazarlama sistemi ile tarım ürünleri ve gıda pazarlamasına hükmetmektedirler. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.