Takip Et

TARIMSAL KOOPERATİFLER NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Dünkü yazımızda Kooperatifçiliğin Türk Tarım Sekötrünün dolayısı ile Türk çiftçisinin yegane kurtuluş yolu olduğunu belirtmiş ve kooperatiflerin Tarım sektörüne doğrudan katkı ve bu katkıda rollerini sıralamaya başlamıştık.

Ülkemizde “Tarım Koopertiflerinin sayılarını ve ortak miktarlarını verelim:

Birim Kooperatifler Kooperatif Bölge Birlikler Kooperatif Merkez Birlikleri

Tür Sayı Ortak Sayısı

Tarımsal Kalkınma 6.825 753.259

Sulama 2.450 301.937

Su Ürünleri 551 30.886

Pancar Ekicileri 31 1.409.721

Tarım Kredi 1.625 907.233

Tarım Satış* 399 533.456

Üretim Pazarlama 428 18.845

Genel Toplam 11.881 3.936.492

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü”nün bu alanda düzenlediği rapordan bölümler aktararak yazımızı süredürelim:

2. Kooperatifler tarımsal girdilerin daha rasyonel ve etkin biçimde kullanılmasına fırsat sağlar: Tarımsal üreticiler genel olarak küçük ölçekli ve dar gelirli bir yapıya sahiptirler. Başta tarım makinaları olmak üzere bir takım tarımsal girdileri tek başlarına satın almaları ve sahip olmaları güçtür. Kooperatifleşme yoluyla kullanılan üretim materyalleri ortak kullanılabileceğinden bunların etkinliği artmaktadır.

3. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatifler etkin rol alır: Ekonomik yaşamda tarımsal ürünlerin alımı, işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerin tamamının bir çiftçi/kişi tarafından yürütülmesi oldukça güçtür. Bu işlerin her biri uzmanlık ister ve çiftçinin iyi bir üretici olmasının yanı sıra başarılı bir yönetici, muhasebeci, yatırımcı ve pazarlamacı olması mümkün değildir. Bu nedenle tarım sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin günümüzde çok amaçlı yapıya dönüştükleri görülmektedir. Ortaklarının girdi ve finansman taleplerini karşılamaya yönelik faaliyetler yanında ürün alımı, işleme, dereceleme, standardizasyon, depolama, kalite kontrolü gibi hizmetleri de yürütmektedirler

4. Kooperatifler tarımsal üreticilere finansmana ulaşma kolaylığı sağlar: Tarımsal üretimde de diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi sermaye önemlidir. Tarımsal üretimde ağırlıklı olarak sahip olunan arazi ve diğer üretim faktörlerini harekete geçirmek ve ekonomik faaliyeti sürdürebilmek için işletme finansmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Finansmana düşük maliyetle ve zamanında ulaşılmasında kooperatifler etkin rol oynarlar. Nitekim Türk Kooperatifçiliğinin zihinsel alt yapısını tarım üreticilerinin finansman sorunlarına çözüm bulma çabaları oluşturmuştur. Tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler, 1163 sayılı Kanun çerçevesinde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının görev alanında bulunan tarımsal amaçlı kooperatifler (pancar ekicileri kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.