Takip Et

TÜRK TARIMININ ÖNCELİKLERİ

Türk tarımının ilkeleri Tarım politikalarının öncelikleri 5488 Sayılı Tarım Kanunu, 2017 Yılı Faaliyet Raporunda ilkeler bağlamında değerlendirildiği takdirde tarım politikalarının aşağıdaki önceliklere sahip belirtilmiştir.

 

• “Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi.”

 

• “Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması.”

 

• “Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi.”

 

• “Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması.”

 

• “Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun sağlanması.”

 

• “Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi.”

 

• “Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler yapılması.”

 

• “Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması.”

 

• “Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi.”

 

• “Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi.”

 

• “Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi.”

 

• “Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması.”

 

• “Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması.”

 

• “Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı.”

 

• “Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılması.”

 

25 Nisan 2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 2017 Yılı Faaliyet Raporunda yukarıda belirtilen ilkelere uygun tarım politikaları gerçekleştirilip hayata geçirildi mi?

 

Hayır.

 

Sonuçları ne oldu?

 

Tarımda verim ve rekolteler geriledi,

 

Türk tarımı modernleşemedi,

 

Tarımın ekonomideki gücü zayıfladı,

 

Türk çiftçisi yoksullaştı.

SONUÇ:

 

Tarım insanlığın geleceği açısından oldukça fazla öneme sahip bir faaliyettir. Tarımsal üretim insanoğlunun yaşayabilmesi için gerekli olan besin ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Böyle ihtiyacın karşılanması insan neslinin devam ettirilmesi anlamındadır.

 

Her şeyden önce tarım yönetilmesi gereken bir faaliyettir. Üretmeyen bir toplumun sorunlarını çözmek ve üretici bir topluma dönüştürmek için tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için de bilinçli bir tarımsal yönetim faaliyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.