Takip Et

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİNE GÖRE KIRMIZI ETİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:2

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 2018 Yılı Kırmızı Et değerlendirme raporunda yer alan, raporunda herhangi bir değişiklik yapmadan sorunlara yaklaşımını ve çözüm önerilerini okuyucu ve besicilerimizin bilgilerine sunuyoruz:

“İthal yeme bağımlılığın azaltılmasında meraya dayalı hayvancılığın önemi büyüktür. Bilinenin aksine meralarımızın küçükbaşın yanında büyükbaş hayvancılık açısından da büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Kırmızı et arzını güven altına almak için 10 milyon hektar civarında olan çayır ve mera alanlarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamalıyız.

Meralarımızın kullanımını milli bir mesele haline getirmeliyiz. Bu çerçevede meraların esas kullanıcıları olan üreticilere tahsisi hızlandırılmalı ve bununla ilgili yönetmelik ve resmi uygulamalar bir an önce hayata geçirilmeli, meraları kiralayan üreticilerin uygulamada yerel yönetim ve yerleşik köylüler ile yaşanan sorunlar hakkaniyet esasına dayanarak giderilmeli ayrıca bu konularda meraların kullanılacağı bölgelerdeki tarafların mutabakatına da dikkat edilmelidir.

Sektörün sorunlarının başında kırsal refahın yeteri kadar gelişememesi nedeniyle genç nüfusun hızla kentlere göç etmesi problemi yer almaktadır.

Tarım ve hayvancılığın genç kesim için giderek cazibesini yitirmesi ile aile işletmelerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta, 40 yaş altı genç nüfus kentlere göç etmektedir. Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi ancak gençleri bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmek ile mümkün olacaktır.

Bu konuda Bakanlığımızın aile işletmelerine verdiği teşvik veya genç çiftçi destek programlarının yanında iki önemli faktörü göz önünde bulundurulmalıdır.

Bunlardan ilki gençlerin kendileri için çekim noktası olarak gördükleri kentlerde bulunan sosyal imkanların asgari düzeyde de olsa köylerde sağlanabilmesidir.

İkincisi ise üretim yapacak gençlerin işlerinin sürdürülebilir olarak yapacaklarına inanmalarıdır. Her iki hususta başarı sağlandığı takdirde mesleki eğitim düzeyinin artması ve teknolojik gelişmelerin adaptasyonu sayesinde kırsalda üretimin önünün açılacağına inanıyoruz.

Bu nedenle gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesi sağlanmalı, kırsalın yaşam düzeyi geliştirilmelidir.”

“Et ve Süt Kurumu besi üreticilerinin üretime devam etmelerine destek olmak üzere 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alım fiyatlarında artışa giderek I. Kalite asgari ağırlığı 170 kg olan ve asgari %57 randımanlı yerli tosunlara 29 TL/Kg. fiyat uygulamasına başlamıştır. Et ve Süt Kurumunun yoğun kesimlerine rağmen hayvanını kestirmek isteyen besicilere ileri tarihli gün verilmesi hayvanlarda verim kaybına ve maliyet artışına neden olmakta ayrıca bu tarihe kadar bekleyemeyen üreticiler mallarını daha düşük fiyattan kestirmek zorunda kalmaktadır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.