Takip Et

TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE EYLEM PLANLARI

Tarım Orman Bakanlığı tarafından Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2012), (2013-2017), (2018-2022) dönemlerini içeren kuraklıkla mücadele planları kararı alınmıştır.

Bakanlık tarafından bu eylem ve strateji planının amaçları belirlenmiştir:,

“• Kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması,

• Tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi,

• Sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması,

• Kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması,

• Kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi.”

Dünkü yazımızda belirttiğimiz gibi ana sorun sera gazı salınımıdır.

Her ne kadar sera salınımın kaynaklık eden sektör ve merkezler yeterince denetlenip cezalandırılmıyor da olsa bu alanda kararların alınmış olması sevindirici bir gelişmedir.

“Sera gazı salınımının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler:

• Arazi Toplulaştırılması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri,

• Su Tasarrufu Sağlayacak Modern Sulama ve İşleme Yöntemlerini Destekleme Programı,

• Organik Tarım- İyi Tarım Uygulamaları,

• Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK),

• Nitrat Direktifinin uygulaması çalışmaları.

Karbon tutumu için yutak alanlarının artırılmasıyla ilgili faaliyetler:

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,

• Sertifikalı fidana ve meyve tesisine destek verilmesi,

• Mera ıslahı çalışmaları

Diğer çalışmalar (araştırma ve uyum faaliyetleri)

• Kuraklığa Dayanıklı çeşitler için çalışmalar,

• Milli Tarımı Destekleme Modeli,

• Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi (Tarım Sigortacılığı «TARSİM» ve Afet Yönetimi ve Çiftçi Eğitim ve Yayım hizmetleri),

• STATİP-Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve Islahı,

• Tarım Bilgi Sistemi ve parsel bazında izleme ve değerlendirme (41 modül- 1200 Tarımsal Gözlem İstasyonu ile izleme)

Kaynak:3 Tarım Şurası Kararları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.