Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Beyannamesi:-1

Seçimlere adım adım yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi aydınlatmak amacı ile siyasi partilerin seçim beyannamelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalıştığımız bu yazı dizimizde Adalet ve Kalkınma Partisini takiben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim Beyannamesinde yer alan tarımla ilgili görüş, düşünce ve projeleri ele alıp bu partimizin tarıma yaklaşımını inceleyerek önerilerimizi sunacağız.

 

• “ Türkiye’yi tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getireceğiz. “

CHP öncelikle tarım sektörünün aksayan ve eleştirilere açık bölümlerine çözüm önerileri getirmektedir. Öncelikle tüm ülke yurttaşının ve üreticinin gene arzusu olan tarım ürünü ithal etmekten kurtulma ve ihracata yönelme hedefini ortaya koymaktadır.

• “Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ni uygulayacağız. GSYH’nin % 1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız. “

Ak Parti hükümetlerinin en çok eleştirildiği alanlardan birisi de Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi olup genel bütçeden %1’den az olmaması gereken tarımsal destekler konusudur. Şimdiye dek bu oran binde 6’larda seyretti. Türk çiftçisi ve kamuoyu bu meblağı doğal hakkı olarak görmekte ve destekleme paketleri ,çerisinde yer almasını istemekte, başka kalemlerde harcanmasına karşı çıkmaktadır.

 

• “Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerin vergilerini düşürerek, maliyetleri aşağıya çekeceğiz. “

Türk tarımının en önemli sorunlarından birisi CHP seçim beyannamesinin Tarıma yaklaşımı ile ilgili bölümünde en üst sıralarda yer almıştır. Tarım girdi fiyatları her mevsim düzenli bir şekilde artarken bazı tarım ürünlerinin satış fiyatlarının beş-on yıl gibi bir zaman öncesi ile aynı veya daha geride tecelli etmesi üreticinin en çok canını sıkan konulardan birisidir.

• “Parçalı tarım arazilerinin tarım sigortası sorununu çözeceğiz. “

Bu konuda bir eksiklik olmamasına rağmen CHP’nin anlatmak istediği açıkça anlaşılamamaktadır. Bu alanda sorun üretici kaynaklıdır. Türkiye genelinde parçalı ve küçük parseller halinde olması ve çiftçilerin sigorta konusunda çekimser olmasından dolayı sigorta yaptırmamasıdır.

•” Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz.”

CHP’nin bu maddesi daha az inandırıcı ve düşündürücüdür.Pratikte uygulama imkanı zor görülmektedir.Üreticiler tarımsal kredilerini Tarım Kredi Kooperatifleri,Ziraat Bankası ve Özel Bankalardan temin etmektedirler. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası kredi borçları yapılandırma,erteleme yoluyla üreticilerin nefes alması sağlanmaktadır.Ancak borçlarının faizinin silinmesi hazineden kaynak aktarma yolu ile mümkün olacaktır.Bu konuda CHP’nin Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi katı bürokrasinin de nasıl aşılacağı da soru işaretidir. Özel bir banka gibi yönetilmekte olan Ziraat Bankası yönetimi de ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özel bankaların ise tarım kredileri de olsa kredi faizlerini silme imkânı bulunmamaktadır.

• “Türkiye’deki tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi’ni oluşturacağız. Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.”

Zaten üretici kayıt sistemi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Ziraat Odaları tarafından tutulmaktadır. Ancak bu konuda, eğer Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı kayıtlarında her hangi bir sorun varsa-pek sanmıyorum-giderilmesi önerilebilir. SGK primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması üretici açısından sevindirici ve pozitif ayrım içeren bir uygulama olur. Çiftçi bunu kabul eder ancak diğer kesimler ve yasa bu konuda ne der? 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.