Takip Et

TARIMSAL SULAMADA ARGE VE ETKİNLİK

Her alanda olduğu gibi tarımsal sulamada ARGE çalışmaları önem kazanmayı sürdürmektedir.ARGE çalışmaları sonucunda teknolojinin verimli kullanımı tarımsal sulama suyunun etkin kullanımının yolunu açacaktır.

Ulaşılması gereken hedef, Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi alanında yapılan AR-GE çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması olmalıdır.

• Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen tarımsal sulama ve su yönetimine yönelik araştırma fonları artırılmalıdır.

• Dış kaynaklı araştırma proje sayısı artırılmalıdır.

• Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde özel sektör tarımsal sulama AR-GE altyapı destek programları oluşturulmalıdır.

• Uygulayıcı kurumların ve üniversitelerin tarımsal sulama ve su yönetimine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik çalışmaları desteklenmelidir.

• İklim değişkenliğinin etkileri dikkate alınarak dinamik sulama programları ve üretim planlamaları yapılarak muhtemel kuraklıkların etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

• Arazi ıslahına yönelik araştırma çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

• Sulama zaman planlamasına dayalı karar destek araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

• Yapay zekâ yöntemlerinin sulama yönetiminde kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

• Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin sulama yönetiminde kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

• Akıllı sulama sistemlerinin kullanımı desteklenecek, farkındalık ve eğitim programları düzenlenecek, kurumsal kapasite artırılmalıdır.

• Yerli ve milli akıllı sulama sistemlerinin üretimine yönelik disiplinler arası iş birlikleri ve girişimciliği desteklenmelidir.

• Ulusal modelleme çalışmalarında, ilgili kurumlar ve akademisyenlerle birlikte çalışma yapılması teşvik edilecek ve aynı maksada yönelik kullanılan modeller standartlaştırılmalıdır.

Etkinliği artırmak için ise,

• Tarımsal sulama işletmelerinin etkinliğini artıracak mevzuat çalışmaları tamamlanmalıdır.

• Tarımsal sulama işletmelerinin (kooperatif, birlik vb.) kurumsal kapasitesi artırılmalıdır.

• Tarımsal sulama işletmelerinin dış kaynaklı projelere erişimi artırılmalıdır.

• Tarımsal sulama işletmeleri veri tabanı oluşturulmalıdır.

• Tarımsal sulama işletmelerinde Toprak, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu ziraat mühendislerinin istihdamı artırılmalıdır.

• 7139 sayılı Kanun ile 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulama sonuçları yakından izlenmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.