Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-97

Daha önceki koalisyon hükümetlerinin tarımsal düzenleme ve uygulamalarında görülen, dağınıklık, plansızlık ve günübirlik oya tahvil etme amaçlı politikaların aksine, bir DSP-MHP-ANAP koalisyonu olmasına rağmen V. Ecevit Hükümeti döneminde tarım alanında köklü değişiklerin yapıldığını, bu değişikliklerin Türk çiftçisi lehine kalıcı sonuçlar doğurduğunu görmekteyiz.

25 Eylül 1999 tarihinde tarım bakanlığı görevine MHP Sivas Milletvekili Hüsnü Yusuf Gökalp getirildi.

Hükümet programında ve tarım ile ilgili olarak kaleme alınan “Hükümet Protokolü”nde şu düzenlemeler yer almıştır:

• Mera Yasası'na işlerlik kazandırmak amacı ile gereken önlemler alınacak, güvenlikli meralar oluşturulacak, sözleşmeli hayvancılık uygulamalarına geçilecektir.

• “Hayvancılık birlikleri”nin kurulmasına özen gösterilecektir.

• Kırsal alanda daha sağlıklı bir yerleşim düzenine geçilecektir.

Burada MHP’nin “Tarım kentleri” ve 1980 öncesi CHP’nin “Köy-kent” projesinin yansımaları görünmektedir.

 

• Destekleme kapsamındaki tarım ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde dünya fiyatları, maliyetler ve beklenen enflasyon sonuçları esas alınacaktır.

• Stoka üretim yapılamayacaktır.

• Bu amaçla sistemli bir ürün değişim programı yürürlüğe konulacaktır.

• Tarımsal sigorta ve prim sistemi bu çerçevede ele alınacaktır.

• Çiftçi ve köylünün sosyal ve refah düzeyini yükseltici politikalar oluşturulacaktır.

• Ürün planlaması yapılacaktır.

• Ürün değiştirme kredileri ve diğer özendirici önlemleri içeren uygulamalar yürürlüğe konulacaktır.

• Destekleme politikalarının ilkelerinin bir yıl önceden belirlenmesine çalışılacaktır.

• Bilinçsiz tarım uygulamaları, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, tarımda yeni stratejiler belirlememizi zorunlu kılmaktadır.

• Etkin bir üretim planlaması gerçekleştirilecektir.

• Devlet üretme çiftlikleri laboratuvar gibi çalışacaktır.

• Erozyonla bilinçli bir mücadele gerçekleştirilecektir.

• Ormancılığın desteklenmesi amacı ile talep eden gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz orman arazisi tahsisi yapılacaktır.

• Ormanlarımızın tahribinin ve yağmalanmasının önüne geçilecektir.

Türk tarım tarihinde tarım bakanlarının performansları açısında bir değerlendirme yaptığımızda karşımıza iki önemli isim çıkmaktadır. Bunlar Bahri Dağdaş ve Hüsnü Yusuf Gökalp’tır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.