Takip Et

TARIMSAL SULAMAYA VE SORUNLARINA KISA BİR BAKIŞ

Bu yazımızda da tarımsal sulamadan,sulama sorunlarından vr kuraklık-sulama ilişkisinden bahsedeceğiz.

 

Prof Dr. Belgin Çakmak,Doç.Dr. Murat Yıldırım ve Prof Dr. Turhan Aküzüm’ün yaptıkları bir araştırmada “Türkiye’de nüfus 68 milyon olarak kabul edildiğinde, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1700 m3 /yıl’dır. “

 

“2025 yılında Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının 1000 m3 ’ün altına düşeceği tahmin edilmektedir. En fazla suyun tüketildiği sulama sektöründe, mevcut durumda kullanılan su miktarı 30 km3 olmasına karşın, 2030’da bu rakamın 71.5 km3 olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut durumda kapasitenin %36’sını oluşturan 39.3 km3 ’ü kullanılmaktadır. Geriye kalan 70.7 km3 su kullanılamamaktadır . “

 

“Ülkemizin yıllık ortalama toplam 112 milyar m3 ’lük kullanılabilir su potansiyelinin %16'sının içme ve kullanmada, %12'sinin sanayide ve %72'sinin ise tarımsal sulamada tüketildiği görülmektedir . Su kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur tarımsal sulama olmaktadır. Sulamada su kullanım etkinliğinin arttırılarak su tasarrufu sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu arazilerin sulamaya en iyi şekilde hazırlanması, uygun sulama yönteminin ve su dağıtım sisteminin seçilmesi ve uygulanması ile gerçekleşebilir”.

 

Tarımsal sulamada “su yönetimi” işin başı olarak ele alınmalıdır.

 

“Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, çiftçilerin gelirinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının en yüksek faydayı sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir. Sulama yönetimi ise tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun dağıtım ve kullanımını sağlayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir.”

 

“Ülkemizde tarımsal sulama yönetimi çalışmaları; sulama mevsiminden önce genel sulama planlaması yapılmasını, sulama mevsiminde su dağıtımı programlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini, sulama mevsimi sonunda da değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.”

 

DSİ ve özellikle kapsama alanında bulunduğumuz için DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün üst paragrafta verdiğimiz planlama eylemlerini başarı ile yürüttüğünü söylemek ve kendilerini kutlamak görevimizdir.

 

Tarımsal sulama ile ilgili genel sorunlara dönecek olursak,

 

Tarımsal sulama ile ilgili sorunları;

 

• aşırı su kullanımı,

• sulama şebekelerinin eski olması,

• su kirliliği,

• su iletim ve dağıtımının açık sistemlerle yapılması, olarak sıralanabilir.

 

Bu sorunları gidermek için;

 

• Sulamada drenaj sularının yeniden kullanımı,

• sulamada atık suların kullanımı,

• yüzey su kaynaklarının suyun bol olduğu alanlardan kıt olduğu alanlara yönlendirilmesi,

• çiftçilerin su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerini uygulamalarının sağlanması gibi çalışmaları kapsayan politikalar olarak tespit etmek mümkündür. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.