Takip Et

ABD TARIM POLİTİKALARI: SİGORTA DESTEĞİ

Tarımda gelişmiş ülkelerden birisi olan ABD üreticisini korumak,refahını sağlamak,ABD tarım ürünlerinin ülkeye yeter hale getirip ve fazlasının ihracının yolunu açmak için pek çok koruma tedbir ve yasalarını uygulamaktadır.

Koruma tedbirlerinden birisi de ürün sigortalarıdır.

“Hiçbir fiyat ve gelir destekleme politikası çiftçinin üretimde başarısız olması durumunda çiftçinin zararını telafi etmeyi garanti etmemektedir. Bu durum, gerek üretim seviyesine bağlı olmaksızın temel ekilen alan ve verime bağlı olarak yapılan fark ödemesine rağmen değişmemektedir.

Ürün sigortası işte bu boşluğu doldurmaktadır. 1938 yılından beri, federal ürün sigortası kurulduğu zaman iki tip program söz konusu olmuştur.

Bunlar federal ürün sigortası ve felaket ödemeleridir.

Ayrıca ürün sigortası, felaket ödemesi, fiyat destekleri ve gelir ödemeleri yerine ikame edilecek bir fiyat ve gelir sigorta programının oluşturulması için mevcut potansiyel çalışılmış ve tartışılmıştır.

Federal ürün sigortası programının amacı, ticari kanunlarla yeterince sigorta ödemesi sağlayamayan çiftçilere ürün sigortası sağlamaktır.

Hali hazırdaki program % 30 oranında federal destek içermesine rağmen üye olanların sayısı hala düşüktür.

Politik bir ortamda uygun bir belirleme, en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Katılım, yüksek riskli sulanmayan ve düşük yağışın olduğu alanlarda yüksek olmuştur. Fakat riskin düşük olduğu alanlarda maliyetler çok yüksek olduğundan katılım ekonomik açıdan anlamsız bulunmuştur. Bu durum, basitçe programın iyi çalışmadığını göstermektedir. Aksi takdirde % 30’luk bir federal desteğin çiftçileri cezbedici olması gerekirdi.

Tarımsal fiyat ve gelir sigortası, tarımdaki fiyat ve gelir dalgalanmaları riskini düşürmek için yeni potansiyel yaklaşım, çiftçiler için fiyat ve gelir sigortasıdır.

Bir fiyat ve/veya gelir sigortası programı, risk seviyesine bağlı olarak farklı primlere sahip birçok seçeneklerle çiftçilere sigorta sağlamaktadır. Böyle bir program çiftçilere fiyatın belli bir seviyenin altına düşmesi halinde fiyat sigortası ve gelirin belli bir seviyenin altına düşmesi durumunda gelir sigortası sağlamaktadır.

Stok Politikası ve Ürün Rezervleri:

Tarım politikalarının en önemli ikincisi stok politikasıdır.

Depolama politikası politik olarak çok hassas ve zor politikalardan biridir. Hükümet stokları, temel olarak fiyat desteği kredi programları sonucu oluşmaktadır. Bu stoklar ya CCC’ye bırakılan ürünlerden veya çiftçilerin kendilerine ait dane rezervlerinden oluşmaktadır.

Çiftçiler aldıkları krediler karşılığında ürünleri teslim ettiklerinde bu ürünler CCC’nin malı olur ve hükümetin stoklarına gider. Bu durum, fiyat destekleme kredi oranı piyasa fiyatının üzerine çıktığında meydana gelir.

Kaynak:İnternet Anonim. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.