Takip Et

TARIMDA GÜBRE KULLANIMI KONUSUNDA ZİRAAT ODALARININ TESPİTLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği “2019 İktisadi ve Zirai Rapor”unda kurumun görüşünü ve tespitlerini ortaya koydu:

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfus ve değişen beslenme alışkanlıkları tarımsal üretimi ve kalitesini artırmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Gübreler bu amaca hizmet eden en önemli girdi kalemlerinden biridir. Verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan tarım topraklarının çeşitli şekillerde bünyesinden kaybolan bitki besin elementlerinin toprağa geri verilmesi gerekmektedir.

Türkiye gübre üretiminde çok büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Hammaddenin yüzde 95’i ithal edilmektedir. Tüketilen gübrenin yurtiçindeki üretim oranı yüzde 60’lar civarındadır. Üretim kapasitesi tüketimin yüzde 90’ını karşılaması dolayısıyla yurtiçi üretimin artırılıp yaratılacak katma değerin yurtiçinde kalması sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Türkiye’de mevcut gübre kullanım düzeyi, önemli artışlara rağmen, tarımı gelişmiş ülkelerde kullanılan miktarlara göre çok düşük ve dünya ortalamasının altındadır.

Gübre kullanımını sulama, toprağın bitki besin maddesi kapasitesi gibi faktörlere bağlamakla birlikte, asıl önemli olan gübre fiyatlarıdır. Yurtiçi, gübre fiyatları döviz kuru, yurtdışı hammadde ve gübre fiyatları ve dünya gübre ihracatçılarının oligopol yapısından etkilenmektedir. Gübre fiyatları arttığında kullanımı düşmektedir. Bu durum gübre fiyatları ve tüketim rakamlarından çok açık görülmektedir. Fiyatlar düştüğünde tüketim artmakta, yükseldiğinde ise düşmektedir.

Gübreye verilen destekler yetersizdir. Gübrede de desteklerin mazotta olduğu gibi uygulanması tarımsal üretimde önemli bir girdi olan gübrenin kullanımını artıracaktır.

Diğer yandan ÇKS’ye giremeyen alanlarda gübre kullanan çiftçiler için destekler önemini yitirmekte, bu alanlarda üretim düşüklüğü göze çarpmaktadır. Bu alanların da destek kapsamına alınması çalışmaları yapılmalıdır.

Gübrelemenin çevrede yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesi ve beklenen verimin alınabilmesi için ihtiyaç duyulan cins ve miktarda gübre kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bilinçsizce ve gereksiz yere yapılan gübreleme sonucunda, beklenilen fayda sağlanamayacağı gibi, toprakta biriken bazı gübreler, diğer besin elementi gübrelerin alımını engelleyecektir. Ayrıca, toprakların, suların ve çevrenin kirlenmesine neden olacak, ekolojik denge ve bitki kalitelerinde de bir takım bozukluklar meydana gelecektir.

2018 yılında devreye giren Gübre Takip Sistemi’nin gübre denetim, kontrol açısından yararları önemlidir. Ancak uygulamanın maliyeti gübre fiyatlarını artıracak olup, bunu da üreticinin ödeyecek olması gübre kullanımını olumsuz etkileyecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.