Takip Et

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİ

Tarım sektörü, ülke ekonomisine olan bu olumlu katkılarının yanında; ayrıca stratejik silah olan gıdaların üretilmesi, beslenme, giyinme, çevresel dengenin kurulması ve bu dengenin korunması açısından da olanaklar sunmaktadır. Bütün bu olanaklar ise sektörün ne derecede önemli olduğunu göstermektedir (4).

Tarım sektörünün değeri, genel kabul olarak yarattığı istihdam, katma değer, ihracat miktarı, ürettiği ürünlerle beslediği iç ve dış nüfusun yekûnu ve değeri ile ölçülür.

Tarım sektörü, ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarım sektörünün genel ekonomi içindeki yerini, yarattığı katma değerin genel ekonomi içindeki payı ile sektörün aktivitesi ve yaratıcılığı tayin etmektedir.

Tarım sektörü, hammadde üretmesi ve tarımı ilgilendiren sanayisi ile birlikte ülkemizde yüksek ekonomik öneme sahiptir. Gayri Safi Milli Hâsılayı (GSMH) oluşturan sektörler incelendiğinde tarım sektörünün payı belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, tarımsal sanayide daha çok yerli hammadde kullanılırken katma değeri daha yüksek ürünler üretilmektedir. Diğer sektörlerin hammaddeyi büyük miktarlarda ithal ederek değerlendirmesi, dış ticaret açığının başlıca sebebidir. Öte yandan tarımsal dış ticaret açığı yıllar itibariyle ya hiç olmamakta ya da çok az miktarlarda olmaktadır. Bununla birlikte yaşanılan işsizlik göz önüne alındığında tarımın genel istihdama (özellikle kriz dönemlerinde) yaptığı sosyal ve ekonomik katkı da göz önüne alınmalıdır (5).

Tarımın “milli” liği de ülkelerin geleceği ve bağımsızlıkları ile doğru orantılıdır. Rusya gibi iklimi tarıma uygun olmayan bir ülke dahi tarımsal ürün ve gıda ithalatını en asgari düzeye indirmek için “milli tarım projeleri” hazıramaktadır.

Tarım, millîlik ve millileşme açısından en yatkın sektördür. Alıcısı kendi halkı olan sektörler, güven sağlama, üretim ve ticaretlerini sağlam zemine oturtmak amacı ile yerli hammadde, teknoloji ve işgücü ile uzun vadeli üretim planları yapabilmektedirler.

Ülkemizde olduğu gibi bazı tarım makineleri, bir kısım tohum ve zirai mücadele ilcaları gibi zor sektörlerde dahi milli şirketler Türk çiftçisinin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilmektedirler. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.