Takip Et

YENİ TARIM STRATEJİK PLANI (2018-2022 ) (AR-GE-FIRSATLAR )

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk tarımının 2018-2022 Milli Tarım Stratejik Planı yayınlandı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan’da ,gelecek 5 yıla ilişkin amaç ve hedeflerini başlıklar altında yer verdi.

Araştırma – Geliştirme

Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme çalışmaları yürütmek amacıyla,Tarımsal iç ve dış pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, ırk, metot ve teknoloji geliştirmek, Genetik kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla Ar-Ge işbirliğini geliştirmek, İklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştirmek,hedefleri belirlendi.

Tarımda fırsatlar

— Stratejik coğrafi konum (İklim/Olası Pazarlar/Lojistik)

— Verimli toprak yapısı ve doğal kaynaklardaki çeşitlilik

— Nüfusun demografik ve sosyolojik yapısındaki değişimler

— Teknolojik gelişmeler

— Tarım sanayi entegrasyonu

— Dünya genelinde gıda sektörünün kazandığı değer

— Farklı üretim çeşitlerine olan ilginin artması

— Kırsal yatırımların oluşturacağı istihdam olanakları

— Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve bu pazara olan yakınlık

— Gıda güvenilirliği konusundaki bilinç artışı

— Su ürünleri üretimine uygun deniz ve içsu kaynaklarının varlığı

— Su ürünlerinde dış pazar avantajı

— Sermayenin tarıma ilgisinin ve kredi imkanlarının artması

— Çevre konusunda bilinç düzeyinin artması

— Yenilenebilir enerjinin üretimi ve tarımda kullanım olanakları

— Üreticinin sözleşmeli tarıma yönelmesi

— Agro-eko turizm açısından avantajların olması

— Organik ve iyi tarım ürünlerine olan talebin artması

— Aşı ve biyolojik madde üretimindeki gelişmeler

— Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerindeki artış

— Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği

— Ar-Ge’ye ayrılan kamu kaynaklarının artması

— Özel sektörün Ar-Ge’ye ilgisindeki artış 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.