Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-6 endüstri bitkileri pamuk-5

Bir tarım ürünün değerinin üretici bazında artıp artmadığının göstergelerinden birisi, ekim alanları miktarıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün bu alandaki çalışmaları görüşlerimiz doğrultusundadır:

“Lif pamuk üretimimizde en önemli bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. 2011ve 2012 yıllarında pamuk ekim alanları 300 bin hektarın üzerinde olurken 2013 ve 2014 yıllarında azalma olmuştur. Ekim alanları ve üretim miktarları ile ilgili olarak TUİK ve ICAC verilerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. “

“Ülkemiz pamuk üretiminde son yıllarda yaşanan düşüşe paralel olarak, dünyanın en kaliteli pamuklarının yetiştirildiği Ege Bölgesinde de pamuk üretim alanları önemli ölçüde gerilemiştir. 2000’li yılların başlarında 200 bin hektar seviyelerinde olan Ege Bölgesi pamuk ekim alanları 80 - 90 bin hektar seviyelerine gerilemiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüm ekim alanlarının yüzde 61.8’ini kapsarken Ege Bölgesi 2014 yılında yüzde 19.9’unu oluşturmuştur. ICAC verilerine göre Türkiye’de 2015/16 sezonunda ekim alanlarında yaklaşık yüzde 3’lük bir azalma öngörülmektedir.”

2012 ve 2013 sezonunda hemen hemen tüm bölgelerde üretim miktarı azalmıştır. 2014 yılında ise Ege Bölgesinde yüzde 4 artış; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3, Çukurova Bölgesinde yüzde 8, Antalya Bölgesinde ise yüzde 13 oranında azalma olmuştur. Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu’nun verilerine göre 2013/2014 sezonunda 760 bin ton olan lif pamuk üretilmiştir. 2014/15 sezonunda yüzde 10’luk bir artışla 847 bin ton ve 2015/26 sezonunda ise yüzde 4’lük bir azalışla 812 bin ton olacağı öngörülmektedir.”

“2008 ve 2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizin olumsuz etkisiyle pamuğun özellikle üretimi olmak üzere, tüketim ve ticareti sadece Türkiye’de değil tüm dünyada azalmıştır. 2011/12 sezonunda fiyatlarda yaşanan tarihi seviye nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretim artmıştır.

“Ancak, gevşeyen fiyatların da etkisi ile önümüzdeki dönemde dünyada ve ülkemizde üretimde düşüşün sürmesi beklenmektedir. Türkiye’de pamuk üretim maliyetlerinin fazla olması, destekleme primlerinin rakip ülkelere göre durumu, özellikle önemli pamuk üretimi yapılan Ege ve Çukurova bölgelerinde üreticinin üretim yapabileceği alternatif ürün çeşitliliğinin fazla olması ve ABD gibi ülkelerin uyguladığı politikalar sonucu dünya fiyatlarıyla rekabet edilememesi sonucu pamuk ekim alanlarında başka ürünlerin tercih edilmesi ve alternatif ürünlere geçen üreticinin, üretimi ve hasadı nispeten daha meşakkatli olan pamuk üretimine geri dönmede istekli davranmaması gibi diğer çeşitli faktörlerin de etkisiyle üretim daha kritik bir seviyeye gelmiştir. Nitekim, 2001/02 ile 2007/08 arası yedi yıllık dönem ortalamasına göre Türkiye dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 4’ünü gerçekleştirirken, 2012/13 sezonunda ülkemizin dünya üretimindeki payı yüzde 3,2 ve 2013/14 sezonunda yüzde 2,9 olmuştur. 2014/15 sezonunda yüzde 2,7’i ve 2015/2016 sezonunda ise yüzde 3,3 olacağı tahmin edilmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.