Takip Et

ZİRAAT ODALARINCA YÜRÜTÜLEN SATIŞ BAYİLİKLERİ , LABARATUVARLAR VE TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ

Odalarca Yürütülen Satış Bayilikleri 6964 sayılı kuruluş Kanununun “Odaların görev ve yetkileri” başlıklı 3’ncü maddesinin (f) ve (i) fıkralarının hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden, Ziraat Odalarımız üyelerine hizmet götürmek amacı ile bazı firma ve müesseselerin satış bayiliklerini yapmaktadırlar. Böylelikle, tarımsal girdi üretimini yapan kurum/firma ile arasında aracı kalmadığından, girdilerin alış maliyetleri aşağıya çekilmekte, bunun neticesinde çiftçilerimize daha uygun satış fiyatları ile girdi temini yapılabilmektedir. 73 Oda zirai gübre satışı yapmaktadır.

Bunun yanında 70 oda Tarım İlacı Satış Bayiliği yapmaktadır.

Tohumluk Satış Bayiliği Olan Odaların sayısı 82’dir.

Toprak Analiz Desteğinde Yetkili Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarları Olan Odalar :Tarımsal üretimin en önemli girdi unsurlarından birini oluşturan gübrenin, ürün maliyetlerindeki etkisinin en aza indirilebilmesi; doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru gübrenin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan, yetiştirilen bitki türüne göre, sulama imkânları, iklim-çevre koşulları ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, toprak, yaprak ve su analizlerinin yapılması çok önemlidir.

Bu kapsamda; 3 Haziran 2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesinin (ç) bendine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesinin 36. maddesinin (j) ve (ö) bentlerine dayanılarak yayınlanan, 2013/1 sayılı “Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi” kapsamında, yetki alan Ziraat Odalarımıza ait laboratuvarların sayısı 81’dir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri :5488 sayılı Tarım Kanununun 9’ncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 8 Eylül 2006 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, 6964 sayılı kuruluş Kanunumuzun “Odaların görev ve yetkileri” başlıklı 3’ncü maddesinin (d) fıkrası çerçevesinde, Ziraat Odalarımız tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Çalışma dönemi içinde, 2015 yılında 178 Ziraat Odası 614 tarım danışmanıyla, 2016 yılında 189 Ziraat Odası 544 tarım danışmanıyla, 2017 yılında 196 Ziraat Odası 473 tarım danışmanıyla ve 2018 yılında 209 Ziraat Odası 494 tarım danışmanı ile hizmet vermiştir.

Tarım danışmanlarının, 334’ü ziraat mühendisi, 131’i ziraat teknisyeni/teknikeri, 24’ü ziraat yüksek mühendisi ve 5’i veteriner hekimden oluşmaktadır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren 209 oda bulunmaktadır.

6964 sayılı kuruluş Kanunumuzun verdiği yetki ve görev kapsamında, 2015-2018 döneminde, Ziraat Odalarımız eğitim atağına kalkmışlardır. Özellikle, Ziraat Odaları bünyesinde görev alan teknik personel sayısının artması, bununla beraber, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 9’ncu maddesi kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından verilen desteklerle, Ziraat Odalarımızın da tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetini vermeye başlaması çiftçilerimize daha fazla eğitim olanağı sunmuştur.

Sulamadan gübrelemeye, fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadeleden tarım alet makinelerinin kullanımına, hayvansal üretim, tarla ürünleri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği, arıcılık, bağcılık, mantar üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tarımsal destekler vb. konularda, 416 ziraat odası, tamamen kendi imkanları ile 39 bin 211’i kadın ve 308 bin 873’ü erkek olmak üzere, toplam 348 bin 84 çiftçiye yönelik olarak eğitim, kurs, bilgilendirme toplantısı, seminer, tarla günü, demonstrasyon düzenlemişlerdir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.