Takip Et

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN ACİL REFORM KONULARI

Tarım sektörü ülkemizin en istikrarsız ve mensubu açısından en güvenilmez sektörüdür.

 

Tarım sektörü ile ilgili olan kesim ve sektörler için ise Türk çiftçisi “ensesine vurulup ağzındaki lokması en kolay alınan “ kesimdir.

 

Politikacılar açısından ise çiftçi ve köylü oy desteğinin sağlanmasında en az çaba sarfedilecek seçmen kitlesidir.

 

Tarım reformu acil ,köklü ve yapısal reformlara ihtiyaç duymaktadır.

 

Reformlar istikrar,tarımda planlı büyüme,modernleşme ve refah amacına yöneliktir.

 

 

Tarım sektöründe istikrarı sağlamak için planlı üretim modeline geçilmesi, üreticinin pek çok açıdan mağduriyetini önleyecektir.

 

Üretim planlaması yurtiçi ve yurtdışı piyasa araştırmalarına göre talebe dayanan bir bakış açısı ile gerçekleştirilmeildir.

 

Türk ticaret kanununda yapılacak esaslı değişiklikler ile güçlendirilmiş üretici örgütleri başta olmak üzere özel sektörle işbirliği içinde (üretici-kooperatif-özel sektör-ihracatçı) silsilene dayalı, üretim ve satış kanallarında güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır.

 

Tarımda kalma eğilimini artırmak üzere kırsal alandaki iş ve yaşam şartları cezbedici hale getirilmelidir.

 

Belirlenecek özellik ve miktarda,kaliteli ve ihracata uygun üretim yapacağını garantileyen genç çiftçilere her ay asgari ücret desteği ile gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan tarımsal ve sosyal finansal destek çözümleri yaygınlaştırılmalıdır.

 

Kooperatif ve ortakları odaklı üretim için kooperatif yöneticilerine ve ortalarına yönelik eğitimler verilmelidir.

 

Kooperatifleşme ve üretici birlikleri kurulması özendirilmeli güçsüz çok sayda kooperatiften her alanda ve her ilçede bir güçlü kooperatif modeline geçilmelidir.

 

. Tarıma yeniden dönmek isteyen nüfusa yönelik tarımda ihtiyaç duyulan alanları kapsayıcı bilgilendirme yapılıp destekleme programları sunulmalıdır.

 

Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için ,üreticilerin üretimde kalmasını sağlamak yolunda tarımsal destekler, girdi desteği yanında etkin bir fiyat ve piyasa mekanizmasının kurulması için verilmelidir.

 

üreticiler için ekonomik kazanım sağlayacak tüm faaliyet alanları için daha fazla planlama ve projeye ihtiyaç bulunmaktadır.

 

üreticilerin tarımda kalmalarını sağlayacak ekonomik kazanç, sosyolojik, psikolojik, kültürel, kişisel, politik ve diğer pek çok unsurun önündeki olumsuz engeller kaldırılmalıdır.

 

Bu nedenle tarımın korunması,geliştitilmesi,moderne edilmesi,çiftçi ailesinin korunması,refahı dikkate alınarak, üreticilerin tarımdan ayrılma sebepleri veya kalma gerekçelerinin düzenli olarak araştırılarak, kalma eğilimini artıracak yeni çözüm yolları oluşturulması, için gerekli reformlar acilen gerçekleştirilmelidir.

 

Aksi takdirde uygulanan mevcut destekler çerçevesinde tarıma için harcanan çabalar sonuçsuz kalacak bundan da önce tarım sektörü sonra tüm Türk toplumu onarılamaz bir şekilde çıkmaza girecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.