Takip Et

TARIMSAL ÜRETİMDE İSTİSNA VE MUAFİYETLER

GVK’nin 9/5. maddesi uyarınca; ziraat işlerinde kullandıkları hayvanlar, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği sürekli hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve/veya insan taşıyan çiftçiler bu gelirleri dolayısıyla gelir vergisinden muaftırlar. Ancak ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile sayılan işleri Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olarak yapanlar bu muaflıktan yararlanamazlar.

GVK’nın “teşvik, ikramiye ve mükâfatlar” başlığını taşıyan 29/1. maddesi uyarınca; ilimi, fenni, tarımı, hayvan yetiştiriciliğini ve ülke açısından faydalı olan işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiye ve mükâfatlar gelir vergisinden istisna sayılmıştır(430).

6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte büyükşehir belediyesi sınırları kırsal alanları da içine alacak şekilde il sınırları genişletilmiştir.

Bunun sonucunda da istatistikî olarak kırsal nüfus daha da azalmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2012 yılında % 22,7 olan Türkiye’nin kırsal nüfus oranı 2013 yılında % 8,9 olarak belirlenmiştir.

6360 sayılı yasayla birlikte büyükşehir olan 30 ilde köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüş ve kırsal nüfus büyüklüğü tespitinde bazı zorluklar yaşanmıştır. Bu yasa işle beraber arsa ve benzeri gayrimenkuller gibi tarım arazilerinin de vergilendirilmesinin yolunu açmaktaydı.

Büyük şehir belediyeleri meclisleri kararları ile tarım arazileri de vergilendirme kapsamına girecek vergilendirme usul ve ve oranlarını büyük şehir belediye meclisleri belirleyecektir.

Mevcut yasalarımızda tarım arazilerinin vergilendirmesi bulunmaz iken bu yasayla vergi kapsamına alınması TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)nin tepkisine neden olmuş, bu yasanın geri çekilmesi için çeşitli platformlarda çalışmaları sürdürmektedirler.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.