Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerji ilişkileri-2

İlimizde henüz tüm imkan ve uygun doğal koşullara rağmen gelişememiş olan örtü altı üretimin Aydın’a has sorunları bulunmaktadır. Ancak biz öncelikle bu sektörün ülkemize has sorunlarını TZOB(Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın ağzından dinleyelim:

* “İşletmelerin küçüklüğü, pazarlama sorunları, tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksekliği,

* üreticinin maliyetin altında ürün satmak zorunda kalması,

* Ülkemiz seraları işletme yapısı ve sera büyüklüğü yönünden aile tipi işletmeler şeklinde olup genelde küçük alanlara sahip olması,

* Aile tipi küçük işletmelerin yaygınlığının, sermaye yetersizliğini beraberinde getirmesi,

*Bu bakımdan üretici serasına gereken yatırımı yapamamakta ve modern teknolojilerin kullanımı da buna bağlı olarak sınırlı kalmaktadır,

* Kontrollü örtü altı üretim alanlarında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılsa da işletmelerin yenilenmesinde ve modernizasyonunda arzu edilen seviyeye gelinememiştir.”

Sayın Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğinde kısa vadede alınması gerekli tedbirleri şöyle sıralamaktadır:

* Örtü altı yetiştiriciliğinde maliyeti etkileyen en önemli faktörlerden biri de elektrik giderleridir. Maliyetlerin düşürülerek işletmelerin rekabet gücünün artırılabilmesi bakımından seralar, ticarethane kapsamından çıkarılmalı, daha uygun fiyatla elektrik alması sağlanmalıdır.

,* seraların modernizasyona faizsiz kredi sağlanması kararında olduğu gibi, maliyetleri düşürmek amacıyla seralara ticarethane elektrik fiyatı yerine sulama suyu elektrik fiyatı uygulanacağına ilişkin kararın alınması gereklidir.

* seracılıkta temel üretim girdileri olan gübre, örtü malzemesinde uygulanmakta olan KDV oranları indirilmelidir.

* Ülkemiz örtü altı yetiştiriciliği iklim koşulları, mevcut pazarlara olan yakınlığımız, jeotermal enerji potansiyelimiz gibi önemli imkanlara sahiptir. Bu imkanların eğitim, yayım ve denetim faaliyetleriyle birleştirilmesi; gıda güvenliği ve izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik üretim sistemleri ve tarım teknolojileriyle entegrasyonunun artırılmasıyla sahip olduğumuz potansiyel daha etkin bir şekilde değerlendirilebilir.”

Sayın Bayraktar’ın son paragraftaki tespiti doğrudan Aydın iler ilgilidir. Ülkemizin en zengin jeotermal kaynakları Aydın’da bulunmasına rağmen Aydın’da jeotermal enerjiden seraların yararlanma nispeti çok düşüktür.

Çünkü… 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.