Takip Et

AİLE TİPİ ÜRETİMDE BAŞARIYA GİDEN YOLDA NELER YAPILMALI

Türkiye’de aile çiftçiliğinin temel sorunu olan örgütleme sorunları ve bunların Keskin,Kaplan ve Başaran araştırmaları bu alanda farklı görüşler içermektedir.

Bunun için yapılması gerekenler şunlardır:

Örgütlenmenin Sağlanması Ana Faaliyet Alt Faaliyetler:

• Örgütlenmenin teşvik edilmesi

• Etkin eğitim ve yayım çalışmaları

• Kadınların aktif olarak örgütlenme faaliyetlerinde yer almaları

• Başarılı örneklerin ödüllendirilmesi

• Başlangıçta mali destek sağlanması

• Teknik ve hukuki yardım, danışmanlık hizmeti

• Örgütlenme bilincinin oluşması

NİHAİ SONUÇ

• Pazar odaklı üretim

• Güçlü finansman yapısı

• Girdilerin uygun fiyata temini

• Pazarlamada etkin olma

• Depolama, taşıma, paketleme ve işleme tesislerinin kurulması

• İTU, izlenebilirlik ve AB’ne uyumun kolaylaşması

• Aracıların azalması

• Kayıpların azalması

• Kalite ve standartlarda artış

• Rekabet gücünde artış

• Maliyetlerde azalma

• Ürünlerin hak ettiği fiyattan satışı

• Üretici gelirlerinde artış 12. İhracat şansında artış .

SONUÇ: Türkiye’de tarım işletmelerinde en fazla bulunan üretim faktörü işgücü, en yetersizi ise sermayedir. Artan küreselleşme girişimleri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için kaynakların etkin kullanılması gelecekte var olabilmenin koşulu olarak belirmektedir. Bu nedenle, tarım işletmelerinde işgücünün etkin kullanımı ve gelir düzeyindeki artış rekabet şansını artıracağı için önemlidir.

Türkiye, uygun iklim koşulları nedeniyle birçok tarım ürününün yetişebildiği ve bazı ürünlerde de dünya liderliği bulunan ülkelerdendir. Meyve ve sebze üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almakta ancak, özellikle işgücü talebi düşük olan tarla bitkilerinde birim alandaki verimliliğin düşük olması da önemli bir dezavantaj olarak görülmektedir. Birim alanda verimliliğin düşük olmasında işletme ölçeği, ekonomik anlamda örgütlenmedeki zayıflık, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların eğitim düzeyi ve yeterli sermaye birikimi sağlanamaması gibi birçok faktörün etkisi vardır.

Bu durum çiftçi eline geçen geliri düşürmekte ve işletmelerin rekabet şansını da azaltmaktadır. Türkiye’de tarım işletmelerinin ölçekten kaynaklanan mevcut sorunlarının çözümü ve küçük aile işletmelerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri tarımda örgütlenme, özellikle de kooperatifler yoluyla sağlanabilecektir. Türkiye açısından ekonomik değeri yüksek olan ve ağırlıklı olarak dış ticarette değerlendirilen fındık, incir, üzüm, zeytin ve narenciyede üretimin halen küçük aile işletmeleri tarafından yapılıyor olması önemlidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.