Takip Et

TÜRKİYE’DE TARIMIN VERGİLENDİRİLMESİ-1

Dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğü gibi Türkiye’de de tarımda kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak-arazi vergisi, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi bulunmaktadır.

Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Zirai kazançlar bugünkü manasıyla vergi kapsamına 1960 yılında çıkartılmış olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla dâhil edildi.

Kazançlar, gelir vergisi kanununun 2’inci maddesine göre gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile değerlendirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 52’nci maddesine göre zirai kazanç; zirai faaliyetten elde edilen kazanç olarak tanımlanmaktadır.

Zirai faaliyet ise, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade ederek nebat, orman, hayvan balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden farklı şekillerde faydalanılması şeklinde tanımlamaktadır.

Bazı bitki ve hayvan çeşitlerinin üretiminin, doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmemektedir.

Aşım yapmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılmaktadır.

Mahsullerin değerlendirilmesi maksadıyla ve zirai üretimden ayrılarak işlenmesi de zirai faaliyet kapsamındadır.

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde mahsullerin dükkân ve mağazaya gelinceye kadar geçirmiş olduğu safhalar zirai faaliyet kapsamında yer almaktadır.

Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten gerçek kişilere, vergiye tabi olsun veya olmasınlar çiftçi, bu faaliyetler neticesinde üretilen maddelere de mahsul denilmektedir.

Kolektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyet gösterseler de çiftçi sayılmamakta, zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmünde bulunmaktadır.

Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üzerinde bulunan veya üretim şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler tek işletme sayılmaktadır (*).

(*):Kaynak: TZOB 2019 Zirai ve İktisadi Rapor. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.