Takip Et

KURU MEYVE SEKTÖRÜ İÇİNDE KURU İNCİRİN YERİ VE AYDIN İÇİN ÖNEMİ

Türkiye kuru incir ihracatının, Türkiye toplam ihracatı içindeki payı yer

almaktadır. Bu değerlere göre Türkiye kuru incir ihracatının, Türkiye toplam ihracatı

içindeki payının en yüksek olduğu yıl 2002’dir. 2017 yılında Türkiye toplam ihracat

değeri yaklaşık 157 milyar dolar iken; Türkiye kuru incir ihracat değeri yaklaşık 300

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017’de kuru incir ihracatının toplam ihracat

içindeki payı ‰ 2’dir.

Bu oran çok küçük gibi gözükse de burada unutulmaması gereken şey şudur: İncirin sadece kuru olarak ihraç edilen miktarı ele alınmıştır. Yani bir meyvenin tamamı değil sadece kuru olarak

yapılan ihracatının, ülke toplam ihracatı içindeki değerine bakılmıştır. Bu nedenle incir

hem fizyolojik hem de ekonomik olarak çok önemli bir tarım ürünüdür. Ayrıca şunu da

ifade etmek gerekir ki incir bir tarım ürünüdür. Türkiye’de yetiştiği bölge ve illerin

fiziki sınırları bellidir. İncir ağacı sayısını artırmak ve dolayısıyla rekolteyi artırarak

ihracatın artmasını sağlamanın bir sınırı vardır. Oysa Türkiye’nin asıl ihracat kalemi

imalat sanayi ürünleridir. Dolayısıyla ihracatımız yıldan yıla artarken incir ihracatını bu

ivme ile aştırmak mümkün değildir.

Büyük Menderes Havzası içinde yer alan illerden biri olan Aydın’ın yamaç ve

ovalarında polikültür tarım yapılabilmektedir. Bununla birlikte Türkiye'deki toplam

incir ağacının %60'ından fazlası ve toplam incir üretiminin yarıdan fazlası bu ilden

sağlanmaktadır ( Çobanoğlu v.d, 2005:35).

2002-2018 yılları Aydın ilinin dış ticaret verileri yer almaktadır. Bu verilere

göre Aydın ilinin ihracatı her dönem ithalatından fazla olarak Türkiye ekonomisine

olumlu etkileri olmuştur. Özellikle 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla ihracatında

büyük artışlar yaşanmıştır. 2010 yılında 552.459 bin $ olan ihracat, 2011 yılında

706.344 bin $’a yükselmiştir.

Aydın ilinin, Türkiye toplam ihracat içindeki payı, binde 4 ile

binde beş arasında seyretmektedir. Bu oranın düşük çıkmasında aslında Aydın ilinde

üretilip İzmir, İstanbul gibi iller üzerinden ve bu illerin Ticaret Odaları’na kayıtlı

şirketler tarafından ihracat yapılması etkili olmaktadır. 2010 yılına kadar ‰ 4 civarı

iken; 2011-2014 yılları arasında ‰ 5 olduğu görülmektedir.

Türkiye 2017 yılında 305.689 ton; 2018 yılında ise 306.499 ton incir üretmiştir. 2017

incir üretiminin %60,7’sini Aydın ili tek başına karşılamaktadır. Aydın’dan sonra en

fazla üretim yapan üç il ise sırasıyla; İzmir (13,9), Bursa (%8,3) ve Mersin’dir (%2,4).

Bu nedenle incir üretimi ve ihracatının Türkiye ekonomisi içinde önemli bir paya sahip

olduğu görülmektedir. İncir ihracatından elde edilen gelirin artırılması için doğru

stratejilerin ve kaynakların seçilmesi önem arz etmektedir.

Hem ekonomik hem de gıda ve hammadde açısından önemli olan incirin üretiminin ve

tüketiminin daha fazla olması açısından desteklere ihtiyacı vardır. Bu bağlamda devlet

teşvikleri, firmaların kalite ve ürün yelpazelerini geliştirmeleri, gerekli reklam ve

bilgilendirmelerin ulusal ve uluslararası mecralarda yapılması önem taşımaktadır. İncir

üretimi için negatif dışsallığa sebebiyet verecek üretim alanlarının, incir üretim

alanlarına yakın yerlere yapılmasına izin vermeyecek şekilde politikaların düzenlenmesi

gerekmektedir.

,Kaynak: Ömer Özpınar,Kuru Meyve Sektörü İçinde İncir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.