Takip Et

BÜYÜK ŞEHİR YASASININ İDARİ ETKİLERİ

Büyükşehir yasasının yasalaşıp yürürlüğe girmesi ile idari yapılarda da büyük değişikliklere tanık olduk.Bu değişikler aynı zamanda dolaylı ve doğrudan tarımsal hayatı ve yapıları da etkilemiştir.Öncelikle idari değişiklikleri ele alalım.

“Büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırı olması; büyükşehir belediyesi kurulan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içindeki köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasını,

• Büyükşehir belediyesi kurulan illerde; köylerin mahalleye dönüştürülmesi, mahalle kurulmasına 500 nüfus ölçütü getirilmesini,

• Büyükşehir belediyesi kurulan illerde belde belediyelerinin mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmasını, büyükşehir belediyesi kurulmayan diğer illerde nüfusu 2.000’in altında olan belde belediyelerinin kaldırılmasını,

• Büyükşehir belediyesi kurulan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin ve bucak ve bucak teşkilatlarının ve mahalli idare birliklerinin kaldırılmasını,

• Büyükşehir belediyesi kurulan illerde yeni ilçeler kurulmasını, kimi yerleşim birimlerinin isimlerinin değiştirilmesini,

• Büyükşehir belediyesi kurulan illerde idari bağlılık değişiklikleri büyükşehir belediyesi dışındaki diğer illerde encümenin yapısının değiştirilmesi gibi değişiklikler sonucu tüzel kişiliklerin kaldırılmasını, yeni tüzel kişilik ihdas edilmesini, idari bağlılık ve isim değişikliğini, birleşme ve katılmalarını içeren idari yapı değişiklikleri olmuştur.

Bu kapsamda 30 büyükşehirde il özel idareleri tüzel kişiliklerini kaybetmiştir. Ayrıca 1.074 belediye ve 16.541 köyün tüzel kişilikleri kaldırılmış ve bunlar mahalleye dönüştürülerek, büyükşehir ilçe belediyelerine bağlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi, sınır içine giren geniş alanda kentsel nitelikli hizmetlerin sunulması, halkın karar alma süreçlerine katılımı, yerleşim alanı olmayan doğal nitelikli alanların yönetilmesi ve korunması gibi konulara ilişkin yeni sorunları beraberinde getirecektir (Gürel Üçer, 2013).

Köylerin hukuki olarak mahalleye dönüştürülmesi, köylerin kırsal niteliğini değiştirmemektedir. Bu mahallelerde yaşayanların yerel ve ortak ihtiyaçları diğer kentsel alanlardan farklılık taşımakta, dolayısıyla yeni idari sistemde kırsal alanların da belediyeler tarafından yönetilmesinin farklı sorunlar yaratması olası görülmektedir. İdari yapıda meydana gelen tüm bu değişiklikler yerinden yönetim ilkesi ve yerel demokrasiye zarar verecek niteliktedir (Gözler, 2013).

Kaynak: Aslı Gürel Üçer - Sevinç Bahar Yenigül - Çiğdem Varol, Büyükşehir’den ‘Bütünşehir’e: Yerel Yönetim Politikalarındaki Değişimin Kırsal Alana Etkileri . 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.