Takip Et

AVRUPA SU DİREKTİFİ VE ULUSAL BAZDA YAPILMASI GEREKENLER

1975 yılından itibaren Avrupa Birliği, çevre politikaları bağlığı altında su kaynakları ile ilgili direktifler yayınlamışlardır.

“Avrupa Birliği‟ne aday ülke olarak Türkiye için AB Su Çerçeve Direktifi‟ni yasaları ile uyumlaştırması gerekmektedir. Su kaynakları projelerini geliştirmeye devam eden Türkiye, aynı zamanda Su Çerçeve Direktifi‟ne uyum sağlamak için çalımalar yürütmektedir.”

Avrupa Birliği Su Direktifi’nin özünde, suların ticari bir meta olmayıp korunması ve geliştirilmesi gerekli bir doğal varlık olduğu fikri yer almaktadır.

Bunun dışında “Yukarı Kıyıdaş, Aşağı Kıyıdaş, Uluslararası su” gibi kavramlarla uluslararası bir su hukuku düzenlemesi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca sular için “Entegre Su Kaynakları Yönetimi için Entegre Su Kaynakları Yönetimi, hayati önemi olan ekosistemlerin sürdürülebilirliğinden ödün vermeden, elitlik ilkesi esas alınarak, ekonomik ve sosyal refahın en üst düzeye çıkarılması için su, toprak ve ilgili kaynakların eşgüdüm içerisinde geliştirilmesi ve yönetiminin teşvik edilmesi” kavramı ortaya konulmuştur.

Kavram ve amaçlar doğrultusunda bazı tartışmalar sürse de Avrupa Birliği Su Direktifi’nin tüm sular için olduğu kadar tarımsal sulama suları için önemi büyüktür.

Bu öneme binaen 3. Milli Tarım Şurası Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Komisyon Raporu’nda yer alan eylemler şu cümlelerde yer almaktadır.

• Su Çerçeve Direktifi’ne tam uyumlu olarak hazırlanan taslak su kanununun yasalaşmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.

• Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Ulusal Su Planı’nın uygulanması sağlanacaktır.

• Yer altı sularının aşırı çekimi önlenerek olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması sağlanacaktır.

• Yer altı su kaynakları kullanımının kontrol altına alınması için tüm kullanımlar kayıt altına alınarak envanter oluşturulacaktır.

• Yer altı su kaynakları kullanımının kontrol altına alınması için kademeli olarak tüm kuyulara sayaç takılacaktır.

• Yer altı ve yer üstü su kaynaklarına yönelik oluşturulan Ulusal İzleme Programı’na uygun olarak su kalitesi izleme çalışmaları yapılacaktır.

• Nehir Havzası Yönetim Planlarında yer alan iyi tarım uygulamaları kodunun ve diğer tedbirlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

• Havza Yönetim Heyetlerinin yapısı güçlendirilecek ve tüzel kişilik kazanması sağlanacaktır.

• Sulama tesislerinin işletme haritalarına ait verilerin sayısallaştırılması çalışmaları tamamlanarak Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılacaktır.

• Tarımsal drenaj sularındaki pestisit ve besin elementlerinin azaltılması için denetim çalışmaları ile yapısal tedbirler artırılacaktır.

• Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirlerin yaygınlaştırılması ve kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çevresel destek ve teşvikler artırılacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.