Takip Et

Ülkemizde Pamuk Destekleme Sistemi-6

Türk pamuk üreticisinin pamuk desteklemelerinin yetersiz, uluslararası fiyatlar karşısında ve diğer üretici ülkeler üreticileri karşısında rekabet edemez durumda olması, köklü ve radikal tedbirlerin yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir.

• Öncelikle pamuk kalitesi korunmalı, GDO’lu pamuk tohumlarının yurda girmesi kesinlikle önlenmelidir.

• Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalıdır.

• Pamuk kalite ve standardını laboratuvar ortamında belirleme mecburiyeti getirilmelidir.

• TARİŞ, ANTBİRLİK ve ÇOKUBİRLİK gibi pamuk üretiminin lokomotifi olan üretici birliklerinin zayıflaması ve işlevlerini büyük ölçüde yitirmeleri pamuk üretiminin azalmasında önemli bir etkendir. Bu birliklerin tekrar eski güçlerini kazanmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Pamuk arazilerinde sadece pamuk üretilmesi için pamukla ilgili destekleme kararları isabetli ve gerçekçi olmalıdır. Tarım havzaları ve milli tarım projesinde bu konu ciddi olarak ele alınmalıdır.

• Havza bazlı projelerde pamuk teşvik alanları daha gerçekçi olarak tespit edilmelidir.

• Denize yakın, tuzluluk oranı yüksek ovalarda, verimlilik esasından hareketle dekar başına üretimde artışa yönelik desteklemeler hayata geçirilmelidir.

• Pamuk, Türk tarımının en stratejik ürünü olarak değerlendirilmelidir.

• Pamuk tarımına bakış açısı ihracat, istihdam ve cari açık noktalarından olmalıdır. Pamuk üretim politikaları, bu anlayışla ortaya konulmalı ve uygulanmalıdır.

• Pamuk girdi maliyetlerinde düşüş sağlamak için bu girdilere uygulanan KDV ve ÖTV'ler aşağı çekilmelidir.

• Mazotta % 50 destekleme, pamuğun gerçek mazot giderine uygun hesaplanmalıdır.

• Pamuk prim destekleme miktarında üretim maliyetleri gerçekçi olarak hesaplanarak tespit edilmelidir.

• Pamukta üretim planlaması, uluslararası gelişmeler dikkate alınarak, sezonluk, orta ve uzun vadeli stratejik esaslar dikkate alınarak yapılmalı, uluslararası olumsuz gelişmelerde Türk pamuk üreticisinin en az şekilde etkilenmesi hedef alınarak sürdürülebilir pamuk üretim politikaları gerçek, somut ve uygulanabilir hedefler olarak ortaya konulmalıdır.

• Pamukta, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TÜİK işbirliği ile ortaya konulmuş bulunan dekar başına verim hesaplamaları güncellenmelidir.

• Vadeli işlem piyasalarının Türkiye’de finans piyasalarını, kredi mekanizmasını, üretim ve dış ticaret faaliyetlerini tamamlayıcı bir yapı olarak değerlendirilmesi ve işlerliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

• Bu da pamuk fiyatlarının uluslararası piyasa şartları içerisinde gerçekçi bir şekilde oluşmasına yol açacaktır. Piyasaların işleyişindeki kolaylık ve hız pamuk fiyatlarında istikrarın oluşmasını sağlayacaktır.

• Uluslararası desteklemeler başta minimum fiyat desteği mekanizması olmak üzer,doğrudan üretim desteği, ürün sigorta desteği, gümrük koruması, fiyat desteği, girdi ve nakliye desteği gibi pamuğa verilen doğrudan desteklerden ülkemiz şartlarına uyanların uygulamaya konulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.