Takip Et

TARIMSAL GİRDİLERDEN: TOHUMLUK

Son Ukrayna-Rusya savaşı bizlere hububat,buğday,un,ekmek,beslenme konusunda tohumluğun ne derece önemli olduğunu öğretti.

Biz öğrendik de acaba Ankara politikacıları ve bürokratları be gerçeğin farkına vardılar mı?

“Bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sertifikalı tohumluk kullanımı özel bir önem taşımaktadır. Elde edilen ürün yani tohumdaki çimlenme oranı ve verim özellikleri üreticiler için önemlidir. Tohumluk kullanımı için yapılan masrafların çiftçiler tarafından karşılanabilmesi için devlet desteklerinden yararlanılmaktadır. Devlet kuruluşları ve özel kuruluşlar verim artışını sağlamak ve böylece daha fazla ürün elde edebilmek için sertifikalı tohum üretimi üzerine daha fazla eğilim göstermektedirler. Sertifikalı tohumluk kısaca “tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda, genetik, fiziksel ve biyolojik değerinin bilinmesi ve bunların da bir belge ile tespit edilmesi sonucu elde edilen tohumlar” olarak tanımlanmaktadır.”

Türkiye’de 1963’te ilk Tohumculuk Kanunu’nun çıkmasıyla gelişmeye başlayan tohumculuk sektörü 1982’de tohum fiyatlarının ve 1984’te ithalatının serbest bırakılması, 1985’te Tohumluk Teşvik Kararnamesi’nin yürürlüğe girmesi, 1986’da Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği TÜRK-TED’in kurulması, 1998’de özel sektöre destek ve araştırma izni verilmesi ve 2006’da Yeni Tohumculuk Kanunu’nun çıkmasıyla gelişimini sürdürmüştür (Çelen ve ark., 2016).

Tohum, geçmişte yalnızca bitkisel üretimde ana kaynak olarak kabul edilirken bugün bitki sağlığı ve gıda güvenliğinin temeli olarak da önemsenmektedir. Bitki ıslah araştırmalarında biyoteknoloji kullanımıyla tohumun önemi daha da artmış ve endüstriyel bir ürün haline gelmiştir. Elde edilen yüksek verime sahip tohumlar üretimde daha verimli, kaliteli ve ekonomik sonuçlarla rekabeti doğrudan etkilemektedir. Son on beş yılda Türkiye’de tohumla iştigal eden şirket sayısı 120’den 832’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de tohum üretimi, ihracatı ve ithalatı da artmaktadır (Yavuz ve Dilek, 2019).

“Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon ha alanda buğday, 2,5 milyon ha alanda ise arpa üretimi yapılmaktadır. Tarım kuruluşlarının genel tavsiyesi kullanılan tohumluğun 3 yılda bir yenilenmesi şeklindedir. Bu duruma göre sertifikalı tohum ihtiyacı yaklaşık 500 bin ton buğday ve 180 bin ton da arpadır. Türkiye’de 2014-2015-2016 ortalama tohumluk değerinin %80,5’i oranında hububat tohumluğu üretilmiştir. Sertifikalı tohum kullanımıyla dekar başına hem daha az tohumluk kullanılacağı gibi, iyi çimlenme, hızlı gelişim ve genetik potansiyelinin yüksek olması nedeniyle %20-25 daha fazla verimde artış sağlanması mümkündür. Üretimde sertifikalı tohum kullanımını artırmak için devlet destekleri mevcuttur (Anonim, 2015a). Tablo 50’de Türkiye’de sertifikalı tohum, fidan ve çilek fidesi üretim miktarları verilmiştir.”

“2014-2018 döneminde Türkiye’de sertifikalı tohumluk üretim miktarının %36,53, sertifikalı fidan üretiminin %66,93 oranında artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sertifikalı çilek fidesi üretimi ise belirtilen dönemde dalgalı bir seyir izlediği gözlenmektedir. “

“Arpa, şekerpancarı, patates, pamuk ile nohut, kuru fasulye, mercimek tohumluğu, sebze tohumları ve yem bitkileri tohumluk üretiminde önemli mesafeler alındığı anlaşılmaktadır.

Sektörlere göre tohumluk üretim miktarları verilmiştir. Sektörler bazında bir değerlendirme yapıldığında, buğday ve yem bitkisi tohumlukları hariç tutulduğunda, diğer tohumlukların üretiminde özel sektörün %100’e yakın bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Kaynak:2.Tarım şurası sonuç raporu

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.