Takip Et

Aydın ili ve jeotermal gerçeği-10

Türkiye’nin toplam jeotermal enerji potansiyeli 2000’li yılların başında (2000 MWe, 31500 MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak hedef yıllık net yurtiçi katma değer 20 Milyar USD civarında tahmin edilirken son yıllarda yapılan araştırmalar ve etütler sonrasında bu kapasitenin 2900 Mwe civarında olduğu yıllık net yurtiçi katma değerinin ise neredeyse 30 Milyar USD civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tüm bu sahaların geliştirme çalışmaları tamamlandığında bu kapasite 2630 Mwe’ ye çıkarılabilecektir.

Bu kapasitenin yaklaşık olarak 2100 Mwe’si Batı Anadolu’da yer almakta olup, tamamına yakını Gediz ve Büyük Menderes ovalarında yer almaktadır. Büyük Menderes ovasında Ortaklar-Kızıldere hattında yer alan jeotermal alanlardaki kapasite yaklaşık olarak 1450 Mwe olarak düşünülmektedir.

MTA tarafından 2005-2010 yılları arasında1000 Mw termal ısı enerjisi hedeflenmiş, jeotermal saha sayısı da sondajlı aramalarla 190 sahaya çıkarılmıştır. Bu alanlardan Aydın’da yer alan 6 tanesi elektrik üretimine uygun olan Jeotermal sahalarıdır.

Kalkınma Bakanlığı 2009 yılı verilerine göre “Türkiye jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarında dünyanın üçüncü ülkesidir. Ülkemizde 260.000 konut eşdeğeri jeotermal ısıtma yapılmaktadır. Oysa potansiyel 7,5 milyon konut eşdeğerini ısıtacak düzeydedir. Bu yıllık 60 BCM doğal gaz tüketimine karşılık gelmektedir. Halen elektrik üretimi amacıyla 114 MW düzeyinde olan jeotermal kurulu gücün 5346 sayılı Kanun kapsamında, yerli katkı payı ilavesiyle oluşacak fiyat düzeyinde 2.000 MW’a çıkarılması mümkündür”

Ancak son yıllarda yapılan yatırımlarla 2015 yılı itibari ile 114 MW seviyesinde olan üretim 430 MW’ye kadar yükselmiştir.

10’uncu Plan döneminde jeotermal potansiyelin değerlendirilmesi konusunda 2018 yılı hedef alınarak toplamı 5,5 milyar ABD Doları tutarındaki aşağıdaki hedefler öngörülmüştür:

Elektrik santralleri gücü 750 MW, yatırım tutarı 2 milyar USD;

Bina ısıtmaları (500 bin konut eşdeğeri) 4000 MW, 1,4 milyar USD;

Sera ısıtması (6 bin dekar) 2040 MW,300 milyon USD;

Kurutma (550 bin ton/yıl),180 milyon USD;

Termal(400 kaplıca eşdeğeri) 1 100 MW,1,2 milyar USD;

Soğutma (50 bin konut eşdeğeri) 300 MW 300 Milyon USD;

Diğer 400 MW 150 milyon USD.

Kalkınma Bakanlığı 2018 yılı hedefleri dikkate alındığında tüm jeotermal enerjinin yaklaşık olarak yüzde 25’inin faaliyete yatırıma dönüştürülmesi, faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Bunun da Aydın ilini en yoğun şekilde etkileyeceği görülmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.