Takip Et

YENİ TARIM STRATEJİK PLANI (2018-2022 ) (BİTKİ-HAYVAN SAĞLIĞI,TARIMSAL ALT YAPI-KIRSAL KALKINMA)

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk tarımının 2018-2022 Milli Tarım Stratejik Planı yayınlandı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan’da ,gelecek 5 yıla ilişkin amaç ve hedeflerini başlıklar altında yer verdi. Belirlenen amaçlar ve hedefler;

 

Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Bitki sağlığını koruyucu tedbirler almak, hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak amacıyla belirlenen hedefler ise özetle şöyle: Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak verimi artırmak, Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının resmi kontrolünü / denetimini gerçekleştirmek, Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek ve hayvan refahını korumak, Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kalite ve etkinliklerini artırmak.

Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

Kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki altyapısını iyileştirmek amacıyla,Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek, Sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak için; küçük ve parçalı tarım arazilerini toplulaştırmak ve arazi kullanım planlaması yapmak, Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak, Sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak için; küçük ve parçalı tarım arazilerini toplulaştırmak ve arazi kullanım planlaması yapmak hedefiyle şu stratejiler uygulanacak;

–Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,

–Kırsal turizmin geliştirmesi, kırsal alanlarda geleneksel gıda, tarım ürünleri ve el sanatları üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi,

— Kırsal alanda kadınların ve gençlerin istihdamını artırmaya yönelik sürdürülebilir projelerin desteklenmesi,

–Sürdürülebilir tarımsal üretim için arazi bankacılığı sisteminin kurulması,

Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma için belirlenen kaynak miktarı ise tahmini olarak 10 milyar lira.

5- Su Ürünleri ve Balıkçılık Kaynakları Yönetimi

Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir işletimini sağlamak, su ürünleri üretimini geliştirmek için;Su ürünleri türlerinin stok durumlarını izlemek ve yönetim planlarını hazırlamak, Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak, kontrol ve denetimlerin etkinliğini artırmak,Su ürünleri üretimini ve tüketimini artırmak hedefleniyor. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.