Takip Et

TÜRK TARIMI GENEL SORUNLARI-3

Ülkemizin en fazla sorunu bulunan ancak,sorununa en son çare aranan sektörü tarımdır.Bitmeyecek kadar uzun sorun listesine sahip olan Türk Tarımının bazı sorunlarını sıralayalım:

GENÇ ÇİFTÇİ: Çiftçi çocuklarını bile tarım sektöründe tutmakta sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle, gençlerin tarımda tutulmasının bir yolu bulunmalı, özendirici teşvik sistemi geliştirilmelidir. Gençler için büyük sermaye gerektirmeyen üretim modelleri geliştirilmelidir.

ARA ELEMAN EKSİKLİĞİ: Çiftçi eğitimli ara eleman bulmakta sorun yaşamaktadır. ülkemizde arazi tesisinden, ağaç bakımına, budamadan, ilaçlamaya, aşılamadan, hasat’a kadar geçen süreçte çalışabilecek kalifiye eğitimli tarım çalışanı yoktur. Hem bu ihtiyacı karşılayacak, hem de tarım tasarımı yapabilecek ve kaliteli etiketler hazırlayabilecek tarım tasarımcı ve grafikerlerin eğitiminin verileceği “Tarım Meslek Liseleri” açılmalı yada sayısı artırılmalıdır.

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER: Köye Yönelik Hizmetler Müdürlükleri kapatıldı ve tüm varlıkları ile birlikte önce Özel İdare Müdürlüklerine, sonra da Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması ile Büyükşehir Belediyelerine devir edildi. Ancak bugüne kadar ki uygulama bu modelin işlemediğini gösterdi. Tarım’ın üstlendiği üretim fonksiyonu ile ilgili talepleri ivedidir. Gecikmeye tahammülü yoktur. Büyükşehir Belediyeleri tarımın ivedi taleplerine gerektiği an cevap verecek yapılanmayı oluşturamamıştır. Bu nedenle, Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü revize edilmek suretiyle yeniden tarımın, köyün ve kırsalın hizmetine sunulmalıdır.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ: Türkiye’de Ziraat Mühendisliğinin ülkemizde en az performans gösteren mesleklerden birisi haline gelmiştir. Ziraat mühendislerini asli görevlerine döndürecek verime hizmet edecek bir sistem oluşturulmalıdır.

TARIM ARAZİLERİNİN VEEİLENDİRİLMESİ: 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince bazı illerde büyükşehir belediyesi kurulmuş ve il belediyesi büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

Getirilen düzenleme ile, Büyükşehir Belediyesi içerisine dahil edilerek mahalleye dönüştürülen belde ve köy halkı; için evi, tarlası, arsası, arazisi için büyükşehir tarifesi üzerinden yüzde yüz (% 100) artırımlı emlak vergisi getirilmesi hükmü konulmuştur.

Bu yasa ile Türk çiftçisinin zararına işlediği tarlasına getirilen vergi,yasa ucu açık olduğu için,Büyük şehir Belediye meclislerinin insafına bırakılmıştır.Bu yasa derhal iptal edilmelidir.

TOHUMCULUK YASASI:Tüm tarımla iştigal eden ülkelerde olduğu gibi milli tohum endüstrisinin desteklenmesi amacı ile mevcut tohum yasasının yeni baştan ele alınması.

ULUSAL KONSEYLER:Tarım sektöründe yer alan ulusal konseyler genellikle sanayicinin ham made fiyatlarını kontrol etmek amacı ile çalışan birer kurum haline gelmişlerdir.Bu konseylerin yönetimlerini oluşturan yapının yeniden ele alınması,konseylerin çalışmalarının yasal zemine oturtulması,ıslah edilmeleri ve tüm sektöre hizmet eder hale getirilmesi.

HAVZA BAZLI ÜRETİM MODELİ:Model yeni baştan ele alınarak ürün desenli,gerçekçi bir zemine oturtulmalıdır.

2023 MİLLİ TARIM HEDEFLERİ. Proje revize edilerek gerçekçi hedefler belirlenmelidir.

ZEYTİN KORUMA YASASI: Enerji ve maden şirketlerinin tasallutuna neden olan 3573 Sayılı yasanın delinen ve kadük haline getirilen maddelerinin korunması,ihlali halinde hapis cezaları getirilmesi. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.