Takip Et

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE GÖREVLERİ

Türk tarımının gelişmesinde ve bilimsel bir temelde üretimini sürdürmesi amacı ile kurulan Tarımsal Araştırma Enstitülerinin görevlerini el alalım:

• Merkez, enstitü ve istasyonlar ile araştırma yetkisi verilen diğer birimler; coğrafi olarak uluslararası, ülkesel ve bölgesel düzeyde, kendilerine konu olarak verilen genel ve özel görev alanlarında temel ve uygulamalı araştırma yapmakla görevlidirler.

Araştırma Enstitü ve istasyonları, Bakanlık Stratejik Plan hedefleri ve Master Plan öncelikleri doğrultusunda, aşağıda verilen genel görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludurlar.

a) Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik ve idari destek sağlamak,

b) Çalışma alanlarına giren konularda gıda besin değerlerinin tespiti ve kullanım imkanlarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

c) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında araştırmalar yapmak, ç) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla İl müdürlükleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar kurmak, yayım çalışmalarına katkıda bulunmak,

d) Teknik düzeyde bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek,

e) Enstitü/İstasyon tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak,

f) Görevli olduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kurum, kuruluşları ve STK’larla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çalışmalarında işbirliği yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve bu projelerde görev almak,

g) Enstitünün/İstasyonun fiziki, beşeri, mali ve proje kapasitesini geliştirmek, bilgi teknolojilerinin kullanımını sağlamak,

ğ) Görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak,

h) Görevli olduğu konular/temel tarım ürünlerinde üretim ve yatırım maliyetleri konusunda çalışma yapmak,

ı) Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarını araştırmak,

i) Enstitü/istasyonun Döner sermaye faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

j) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nce (TAGEM) verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.