Takip Et

TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMI

Tarımın amacı insanların gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaktır.Tarım toprakları da bu amaca ulaşmak için en önemli araçlardır.Bu aracın da önce devlet,sonra mesleki örgütler daha sonra çiftçi tarafından özenle korunması gerekmektedir.

 

Devlet için giyim,beslenme ve barınma birinci derecede görevdir.Mesleki örgütler ve çevre kuruluşları da çevre ve tarım varlıklarını korumakla grevlidirler.Çiftçi ise geçimini sağlamak,üretimini sürdürmek ve refaha ulaşmak için tarım topraklarını korumalıdır.

 

Türk tarımı,Türk ekonomisinde önemli ölçüde paya sahip olup başat (lider) görevi görmektedir.

 

Ülke kalkınmasının başlıca amacı, insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır.

 

İnsanın temel ihtiyaçlarının en başında yer alan beslenmenin ana aracını ise tarım arazileri oluşturmaktadır.

Sanayileşme, enerji,maden,ulaşım,turizm, kamu altyapı yatırımları da kalkınma amacına yönelik yapılan çalışmalardır. Ancak bu sektörlerin bu çalışmalarında yüksek rantlar sağlanması uğruna kuruluş yeri seçiminde tarım arazilerinin niteliğine dikkat edilmeksizin yatırımlar yapılabilmektedir.Devlet de bu sektörler için “kurnazca” ortaya koyduğu desteklemeler ve mevzuat parçaları ile tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına kol kanat germekte ve bu sektörlerin çıkarını kollamaktadır.

 

Piyasalara gıda arzı için sınırlı olan verimli tarım arazilerine amaç dışı yatırımların yapılması, tarımsal üretimin sürekliliğinin kesilmesi,rekoltelerin azalması ve verimsizliğe yol açmaktadır.

 

Ülke kalkınmasının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemli adımlarından biri de sanayileşmedir.

 

Sanayileşmede yer seçimi ,kentin sanayinin olumsuz etkilerinden korunması için genel olarak kent merkezinden uzak yerler sanayilerin kurulmasında tercih edilmektedir.

 

Bu durumda ise tarım arazilerine ksanayi tesisleri kurulması söz konusu olmaktadır. Sanayi yerleşim yerinin seçiminde tarıma elverişli olmayan arazilerin tercih edilmesi gerekirken, firmalar tarafından en karlı yeri sanayi yerleşimi olarak seçmektedir.

 

Gerçekte ise sanayi kuruluşlarının tarım dışı arazileri seçmesi durumunda zararları söz konusu değildir. Bir sanayi kuruluşunun tarımsal üretimden daha fazla rant sağlayacağı da ayrı bir gerçektir.

 

Devletin planlamalarının organize dışı olması,sektörlerin birlikte gelişmelerini sağlamak için gayret ve niyet sarfedilmemesi tarımın aleyhine olmaktadır.

 

Bunun için de planlamalar yapılır ve mevzuat düzenlenirken,sürdürülebilir kalkınma göstergeleri bir bütünlük içerisinde ele alınmalı ve sürdürülebilir sektörel göstergelerin düzenli olarak izlenmesi sağlanmalı,”kamu yararı” gibi kıytırık ve sadece lobisi güçlü sektörlerin çıkarlarını öne çıkaran anlayıştan vaz geçilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.