Takip Et

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ -2

30 bin lira desteklemeli “Genç Çiftçi Projesi”ne başvurular 13 Nisan Cuma günü başlıyor.

Başvuru sahipleri 13 Nisan’dan itibaren başvurularını yaparken aşağıdaki belgeleri de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu belgelerin bazıları temin etmek zaman alacağı için üreticiler erken davranmalıdırlar. Gereken evraklar:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,

c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

d) Taahhütname (Tebliğ Ek-3)

e) Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)

f) Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,

g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi

h) Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.

i) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.

j) Ön başvuruda, var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi (tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),

k) Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var ise Türkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.

l) SGK hizmet dökümü belgesi,

başvuru dilekçesi (Tebliğ Ek-1) ile birlikte dosya içinde teslim edilir.

 

Hibe miktarları ve hibe alacak genç üreticilerin ikametleri ile ilgili bazı düzenlemeler de getirilmiştir.

Uygulama alanı :

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

1) Tüzel kişilik olarak il ve ilçe merkezlerine bağlı mahalleler, il/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun haricinde ki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak İl/İlçe merkezine mahalle olarak bağlanan köy ve kasabalar, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

Hibe desteği miktarı :

Bu Rehber kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir.

1) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmaz ve sözleşme imzalama hakları sona erer.

2) Başvuru bütçeleri, KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

3) Proje sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4) Sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde ise, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda, hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

5) Proje sahibinin ön ödemeden veya hibe ödemesinden sonra vefat etmesi, askere gitmesi, kamu personeli olması gibi zorunluluk arz eden benzer durumlarda projeyi terk etmesi halinde hibe sözleşmesi tadil edilerek program kriterlerine uygun ikinci dereceye kadar akrabasına devredilir.

6) Hibe ödemesinden bir yıl sonra vefat eden genç çiftçiyle ilgi geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmaz. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.