Takip Et

2014 Yılı Aydın tarımının değerlendirilmesi-4 (Arazi Toplulaştırılması Açısından Değerlendirme-2)

Peki, üretici arazi toplulaştırması ile ne kazanacaktır?

Tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıpları azalmaktadır.

Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırmaktadır.

Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır.

Toplulaştırmadan sonra makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır.

Teraslama, ağaçlandırma gibi toprak muhafaza tedbirlerinin alınacaktır.

Drenaj ve sulama tesislerinin inşası gerçekleşecektir.

Hazine arazileri birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir.

Yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

Arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılacaktır.

Tarım arazileri en az bir kenarından yol ağına ve sulama-kurutma kanallara bağlanmaları zorunlu olacaktır. Üreticilerin birbirlerinin arazilerinden yol ve su geçirmekten kaynaklanan komşu kavgalarının sonuna gelinecektir.

Üretici birkaç dekarlık beş-on tarla arasında koşuşturmaktan ve tarla yolunda israf ettiği mazot giderinden kurtularak tek tarlada yaklaşık % 75 tasarruf sağlayacaktır.

Gene üretici değişik ürünler ekip dikmek yerine en fazla bir-iki ürün yetiştirerek o ürünler alanında ihtisas sahibi olacaktır.

Tarımsal makine ve ekipmanların kullanımı kolaylaşacaktır.

Gübre kullanımı daha standart hale gelecek gübre israfı asgariye düşecektir.

Sulama tesislerinin yapımı gerçekleşerek modern sulama imkanlarına kavuşarak su ve enerji israfının önüne geçilecektir.

Tarlanın tesviye edilmesi ile çorak alanlar yok edilecek daha fazla verim alınacaktır.

Ambalajlamada en son tekniklerden yararlanılması ve tesislerinin yapımı diğer sektörlere hizmet sunulması mümkün olabilecektir.

Depolama, koruma ve saklama tesislerinin yapımı gerçekleşebilecektir.

Kalite ve tonaja yönelik,ihracata uygun ürün çeşitleri ortaya konacaktır.

Pazar imkânları genişleyecektir.

Bunların yanında arazi toplulaştırılması yapılan köy ve kasabalarda sosyal, kültürel ve çevre koruması açısından tedbirler alınarak daha rahat bir yaşama imkânı ortaya çıkacaktır.

Sağlıksız çevre koşularının ortadan kaldırılacak, pis suların arıtılacaktır.

Konutların sağlığa uygun biçimde düzenlenecektir.

Yeni ekonomik hayatla beraber köyün kültürünü yansıtacak ve turizmi özendirecek sosyal alanlar ortaya çıkacaktır.

Yeni kültürel, dini ve sosyal tesislerin inşası gerçekleşecektir.

Peki, Aydın’da toplulaştırma alanında ne durumdayız?

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre Köy Hizmetleri döneminde 1985-2004 yılları arasında 64 yerleşim biriminde 25 bin 500 hektarda, İl Özel İdaresi döneminde 2005-2008 yılları arasında 9 yerleşim biriminde yaklaşık olarak 8 bin 300 hektarda, Tarım reformu Bölge Müdürlüğü döneminde ise 9 yerleşim biriminde 4 bin 500 hektarda toplulaştırma tamamlanmış durumdadır.3 proje ve 27 yerleşim biriminde ise arazi toplulaştırması devam etmektedir. İhalesi gerçekleşen 2 proje ise 28 yerleşim birimin kapsamakta, bu iki projede planlanan arazi toplulaştırması 10 bin 100 hektardır.

Aydın Merkez, Yenipazar’da 4 500 hektarda projeler gerçekleşmiş olup Koçarlı ve Söke’de yaklaşık 16 500 hektar alanda sürdürülen projelerin 2015 yılında tamamlanması ön görülmektedir.

Büyük Menderes vadisi, özellikle devlet karayolu ve demiryolu güneyinde kalan arazilerin ekili ve bük arazisi olma özellikleri dikkate alınarak doğuda Buharkent’ten başlamak üzere Aydın’a kadar uzanan kuzey sahil arazilerinde arazi toplulaştırılması mümkün görünmektedir.

Bu konuda arazi toplulaştırmalarının varlığından söz etmemize rağmen yeterli görmüyoruz. Eldeki bütçe ve teknik imkânlar göz önüne alındığında 2014 bu açıdan verimli bir yıl olarak değerlendirilemez.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.