Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-76

1970’li yıllarda tarım alanında radikal değişikliklere imza atmayı hükümet programının felsefesi olarak kabul eden CHP hükümetleri, ömürlerin kısa olması ve o dönemin asayiş ile ilgili sorunların hükümetlerin ekonomiye yeterince eğilmelerine fırsat vermediği için, tarımsal düzenleme ve projeler genellikle kâğıt üzerinde hükümet programı olmaktan ileri gidememiştir.

 

6 Ocak 1978 tarihinde kurulan III. Ecevit hükümeti de hükümet programına pek çok iddialı tarımsal düzenlemeyi almasına rağmen, bu projelerin çok büyük bir bölümünü gerçekleştirememiştir.Hükmet programında toprak reformu ve büyük toprakların küçük ve topraksız çiftçiye dağıtılması geniş biçimde yer almaktaydı.

III. Ecevit Hükümetinin programında yer alan diğer tarımsal düzenlemeler:

• Modern hayvancılık tesisleri gerçekleştirilecektir.

• Hayvan başına üretimin çağdaş ölçüler uygun düzeye yükseltilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

• Hayvansal üretimi geliştirmek için üreticilerin kuracakları kooperatifler ve saniyiler desteklenecektir.

• Sanayileşme köye kadar ulaştırılacaktır.

• Gelişmenin köylüden başlayabilmesi için köylünün örgütlenmesine önem verilecektir.

• Kooperatiflere işletme ve yatırım kredileri verilecektir.

• Kooperatiflerin üst kuruluşları devlet desteklemeleri ile güçlendirilecektir.

• Kooperatiflerin üst kuruluşlarının tarımsal ve sınai yatırımları devlet eliyle desteklenecektir.

• Köy grupları(köy-kent projesi kapsamında) ortak alt yapı ve hizmet olanaklarına kavuşturulacaktır.

• Her köy, okul cami ve sağlık hizmetine kavuşturulacaktır.

• Türk köylüsü toprağından kopmadan sanayileşecektir.

• Hakça bir toprak dağılımı ve toprağı en verimli biçimde kullanma kullanmayı sağlayacak anayasal reformlar yapılacaktır.

• Yeni toprak reformu yasası TBMM’ye sunulacaktır.

• Öncelikle toprak dağılımı bakımından adaletsizlik olan bölgelerde uygulamalar başlatılacaktır.

• Bu bölgelerde çiftçilerin ileri teknolojiye dayalı verimli çiftçilik yapmaları sağlanacaktır.

• Büyük topraklar, anayasa kuralına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine göre kamulaştırılıp dağıtılırken, hazine topraklarının da küçük ve topraksız çiftçiye adaletli bir biçimde dağıtılması sağlanacaktır.

• Toprak reformu ile beraber verimi artırıcı sulama tesisleri, alt yapılar, kamu hizmetleri ve teknolojik olanaklar devletçe veya devlet katkısıyla sağlanacaktır.

• Toprak reformunda gecikmeye neden olan unsurlar gözden geçirilecektir.

 

III. Ecevit hükümeti ,TBMM 16. Yasama Dönemi içerisinde boşalan 5 milletvekilliği için yapılmış olan ara seçimler, (Konya, Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın) sonucunda AP’nin % 54,5 oy alması ile istifa sonucu görevden ayrılmıştır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.