Takip Et

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖZÜYLE TÜRK TARIMININ SORUNLARI:Üretici Sorunları

Türk tarım sektörünün teknik eleman yönü çoğunlukla ziraat teknisyenleri ve ziraat mühendislerinin meslek grubu mensuplarından meydana gelmektedir.

Her ne kadar yetiştirilme metotları, müfredatları, uygulama imkânları yetişmiş üst düzey ziraat mühendisinin tüm ziraat mühendislerine oranı, Ziraat fakültelerinde mesleki motivasyona uygun eğitim gibi sorunlarla karşı karşıya da olsa Türk tarımının ziraat mühendislerine ihtiyacı ret edilemez bir gerçektir.

Tarımın bilgi (teori) ve tecrübenin (pratik) bir bileşkesi olarak tanımlanması, ziraat mühendisi yetiştirmede ziraat fakülteleri yönetimlerine,Tarım Orman Bakanlığı’na ve Ziraat Mühendisleri odalarına ziraat mühendislerinin eğitim ve kariyerleri açısından daha alınacak çok yolun olduğunu göstermektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası, ülkemizin en iyi örgütlenmiş, davasını en iyi ve dik şeklide,milli, amaçlar doğrultusunda savunan bir mesleki kuruluş olarak yer almaktadır.Her kurum ve kuruluş gibi onun da iç ve dış sorunları bulunsa da.Genel siyasi mensubiyetleri açısından karşılıklı iş birliğinde sıkıntılar mevcut olsa da…

Ziraat Mühendisleri Odası Türk tarımının sorunlarına bakarken doğru teşhisler koymaktadır.Sorunları kendi pencerelerinden sıralayacak olursak;

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticiye gelirinin yansıtılması açısından:

• Türkiye’nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet edebilir düzeye erişebilmesi,

• Tarımın yapısal sorunlarının çözülmesi,

• Tarımsal üretim ve ticaret politikalarının güçlendirilmesi,

• Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma politikalarının tarım politikaları ile entegre edilmesi,

• Tarım sektörüne sürdürülebilir rekabet gücü kazandırılması,

• Tarım sektörü içinde çoğunluğu oluşturan küçük üreticilerin yaşayabilmesi,

• Tüm üreticilerin eğitim ve refah düzeyinin yükseltilmesi,,

• Üretici örgütlenmesi sorunlarının çözülmesi,

• Tarımsal desteklemelerin amacına uygun olarak sürdürülmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi,

• Üretim girdilerinin fiyatlarını azaltma ve üretimi katma değeri yüksek üretim çeşitlerine yönlendirme,

• Tarım işçilerinin sosyal güvenlik ve iş yasası kapsamlı sorunlarının giderilmesi,

• Kırsal kesimde kalkınma potansiyelinin açığa çıkarılmasına yönelik genç çiftçiliğin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi,

Ve genel anlamı ile tarım sektöründe yapısal sorunların çözülmesi sayesinde elde edilecek kazanımlar…

Devam edeceğiz.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.