Takip Et

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMLA ,İLGİLİ SENARYOLAR

Tüm sorumlu kişi ve kuruluşlarca günümüzün en önemli sorunu olarak küresel iklim değişikliği ön plana çıkmaktadır.

Bu sorun çok yakın gelecekte tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de yakından etkileyecektir.

Tarım da iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür.

Tarımsal sistemlerin değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği en başta ortaya konulması gereken bir konudur. Ülkemiz, kurak ve yarı kurak bölgede yer almaktadır. Ülkenin %65’i kurak ve yarı kuraktır (51 milyon ha). Yıllık ortalama yağış: 632 mm’dir. Arazi yapısı: iklim değişikliği, toprak ve topoğrafya özellikleri ile çölleşme ve erozyon için çok hassastır. Bunlarla birlikte insan faaliyetleri arazi bozunumunu artırmaktadır.

Günümüzde etkileri giderek daha şiddetli bir şekilde hissedilen kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal gıda üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için küresel ve ulusal düzeylerde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel amaç öncelikle su kıtlığı tehlikesi üzerinde kamuoyunun bilinç düzeyini artırmaktır. Ayrıca tüm paydaşların bu sürece dâhil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması yapmaktır. Böylelikle kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, kriz dönemlerinde ise etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamaktır.

Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri:

• Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları,

• Ekstrem meteorolojik olaylarda artış ,

• Sel, taşkın, şiddetli fırtınalar,

• Su kaynaklarında azalma,

• Kuraklık artışı,

• Su ve toprak kalitesinin bozulması,

• Eko sistemin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması,

• Hastalık ve zararlılarda artış,

• Tarımsal üretkenlikte azalma.

Suyun en fazla tarımda kullanıldığı ülkemizde, kuraklık olması durumunda en fazla etkilenecek sektör de şüphesiz tarım sektörüdür.

Enerji, su temini ve sulama amaçlı çok sayıda baraj ve gölet gibi depolama yapısı bulunmasına rağmen, yeterli miktarda yağış olmadığı koşulda bu yapılar devre dışı kalacaktır. Bu durumda, iklim değişikliğinin neden olacağı kuraklık gibi olayların olumsuz etkisini en aza indirmek için su tasarrufu ve suyun etkin kullanımını sağlayacak birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kaynak:3 Tarım Şurası Kararları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.