Takip Et

(Milletvekili adaylarına Tarımının Önemini Vurgulamak Amacı İle…) OSMANLI’DAN CUMHURİYETE SİYASİLERİN TARIMA YAKLAŞIMLARI-2

İkinci Abdülhamit’in devrilmesinden sonra (1908) iktidara gelen İttihat ve Terakki Fırkası dış politika,ülke yönetimi ve askeri alanlarda pek çok başarısızlıklar sergilerken tarım alanında Türk çiftçisi lehine pek çok icraata adlarını yazdırdılar.

Yerli üretim desteklenirken levanten ve yabancıların Türk tarımını sömürmelerinin önüne geçilmeye çalışılmış ve başarılı da olunmuştur.Tariş ve Milli Aydın Bankası’nın temelleri bu dönemde atılmıştır.Bu dönemin tarım ve ticaret poltikaları Cumhuriyetin ilk yıllarını da etkisi altına alarak “Milli Tarım Politikaları”nın oluşmasının önünü açmıştır.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde tarımsal üretim Osmanlı milli gelirinin neredeyse %70’ini oluşturmaktaydı. I. Dünya Savaşı öncesinde tarımsal üretimin %80’ni bitkisel, %20’si hayvansal üretim olup, hububat bitkisel üretimde %75’lik bir paya sahip bulunmaktaydı.

Pamuk,meyan kökü,palamut tarımının gelişmesi sonucu tarımsal üretimde sanayii bitkileri lehine bir gelişme olmuştur.İmparatorluğun pek çok bölgesinde pamuk tarımı hızla yaygınlaşmıştır.Aydın vilayetinin en öenmli ihraç ürünleri arasında ise incir,üzüm,pamuk,zeytinyağı,meyan kökü ve palamut bulunmaktaydı.

Bu gelişme uzun sürmemiş,Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise Osmanlı’nın ekonomik yapısı gittikçe bozulmuş, 1914- 1918 yılları arasındaki dönemde buğday üretimi %47, kuru üzüm üretimi %54, düşmüştür.Bunun yanında hayvancılık da gerilemiş,koyun sayısı %48, keçi sayısı %35 azalma göstermiştir.

20.Yüzyılın başları bütün çabalara karşı devletin bir yandan varlığını koruma,topraklarını kaybetmeme,savaşlardan mağlup çıkmama mücadelesi olarak kayda geçerken halkın açlığını giderecek olan tarımsal faaliyetler ihmal edilmiş,devlet politikasında ilk sırayı alamamıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile beraber ekonomi ön plana çıkarken ekonominin temeli olan tarım da ilk ve öncelikli yatırımlar olarak yerini almıştır.

Zira yeni Cumhuriyet’in ilk tarımsal hedefi olan ”üç beyaz” tarım tedariklerinden oluşmaktaydı.Bunlar un,şeker ve giysidir.

Cumhuriyet döneminin ilk icraatlarından birisi de TBMM’de yapılanvergi sistemindeki değişikliklerle tarım kesiminin kapalı iktisadi yapıdan çıkarak, finans ihtiyacının karşılanması için tarım ürünlerinin pazara yönelmesini sağlamak olmuştur. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.