Takip Et

TARIMDA KALAN NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU

Yıllardır köylerin boşaldığı, gençlerin tarımsal üretim yapmaktan kaçındıkları,üretme işinin yaşlılara kaldığında şikayet eder dururuz.

Sorunun temelinde yatan diğer unsurlara ayrıntılı olarak başka yazılarımızda değineceğiz. Bu yazımızda tarımda çalışanların yaş ve eğitim durumlatrını ele almaya çalışacağız.

Eğitimden başlayalım; üreticinin eğitim durumu nedir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı işletme sahiplerinin yaş grubu dağılımları:

Eğitim durumu Sayısı Oranı(%)

Lisans üstü 2890 0,03

Lisans 79 200 10,86

Ön Lisans 19400 2,66

Lise 195200 26,78

İlk ve Ortaokul 60200 8,26

Okuma yazma bilen diplomasız 178500 24,50

Eğitim durumu belirsiz 193275 26,38

Toplam 728665 100

Tablo verilerini değerlendirdiğimizde lise mezunun olan ve üniversite sınavlarında herhangi bir programa yerleşmemiş lise mezunları ile iki yıllık yüksek okulları bitirmiş ve iş bulamamış öğrencilerin son çare olarak baba mesleği çiftçilikle uğraştıklarını görmekteyiz.

Bunun yanında okuma yazma bilen diplomasızlar ile eğitim durumu belirsiz olanların %50 üzerinde bir orana sahip olduklarını görmekteyiz. Lisans programları mezunu öğrencilerden işsizler ve çok az miktarda tarımla ilgili bölüm mezunlarının tarımsal işletme sahibi oldukları görülmektedir. Lisans üstü düzeydekilerde ise tarıma katılma oranı ancak binde 3’tür.Kısacası tarım sektörü başka sektörlerde iş bulamayanlar için bir iş kapsısı konumundadır.

Bugünkü manzara Türk tarımı, üretim ve gıdanın geleceği açısından oldukça vahimdir.

Üreticinin önünde zor bir süreç bulunmaktadır.

• Tarımdaki nüfus hızla yaşlanmaktadır.

• Tarımsal ürün fiyatları kırılgan ve enflasyona göre daha alt düzeyde seyretmektedir

• İklim değişikliği önemli bir risk unsurudur.

• Tarımda verimlilik çok az oranlarda artmaktadır.

• Tarımsa pazarlamada yapısal değişim gerçekleşememektedir.

• Üretici bütçesi her sene daha zor bir süreçte ilerlemektedir.

• Tarımda yoksulluk diğer kesimlere göre daha ileri düzeydedir.

Yukarıda saydığımız olgular tarımdaki genç nüfusu azaltırken eğitim düzeyi olarak da tarım sektörünü en alt katmanda bırakmaktadır.

Yukarıdaki unsur ve olguların ber taraf edilmesi ile tarımda işletme sahibi olacakların eğitimi düzeyi artırılabilir, daha genç yaş gruplarının tarımda istihdamı sağlanabilir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.