Takip Et

DÜNDEN BUGÜNE YÖRÜKLERDE KEÇİ ÜRETİMİ

Keçi

Yörükler arasında küçükbaş hayvan çeşitleri içinde en çok beslenen küçükbaş hayvan keçidir. Tüm kazada 19 054 adet keçi beslenmektedir.

Br Yörük yerleşim kazası durumunda olan Karaman Vilayeti Ermenek şehrinde kaydedilen oğlak adedi ise 30’dur.

Ancak yazımlarda oğlakların bir mahalle( Kemerus-ı Kebir) dışında yazılmadığı görülmektedir.

Ermenek köylerinde ise, 15 köyde 309 hanenin keçi beslediği, keçi sayısının 5762 olduğu,1260 yılı hâsılatlarının 19610 guruş,1261 yılının ise 16432 guruş olduğu görülmektedir. Oğlak adedi ise daha gerçekçi olarak 1488 olarak kaydedilmiştir.

Nevahî-i Ermenek’de ise, bögenin daha dağlık olması nedeniyle, halkın tarla tarımı kadar da keçi üretimine yönelmesi nedeniyle beslenen keçi sayısının artmakta olduğunu görmekteyiz.

Çukurbağ’da esas itibari ile beslenen küçükbaş hayvan keçidir. Köyde yaşayan 45 haneden sadece 4 hane keçi beslememektedir. Bunlar Ali Efendizade Ali Efendi, Temürci oğlu Feyzullah, Emir oğlu Mehmed ve Asabi oğlu İsa’dır.

Çukurbağ’da toplam olarak 506 sağman keçi bulunmakta, hane başına düşen keçi adedi 12,34’tür.En fazla keçi 30’ar adet ile Abdurrahman oğlu Abdurrahim, Abdülgani oğlu İsa, Çulha oğlu Mehmed ve Yunus oğlu Ali’de bulunmaktadır.

1844 yılında sağman keçilerden Çukurbağ’da yaşayan 41 hanenin elde ettiği hâsılat 1922 Guruştur. Bu yıla ait olmak üzere keçi başına düşen hâsılat ortalaması ise 3,79 Guruş iken 1845 yılında 3,65 Guruşa inmektedir.

Çukurbağ Temettüat Defteri’nde hayvan mevcut ve hâsılatları belirtilirken keçinin yavrusu olan oğlaklar da belirtilmiştir.

Ancak dikkati çeken husus Ermenek şehir merkezinde olduğu gibi Çukurbağ’da da sağman keçi/oğlak oranı oğlakların aleyhindedir. Bunun nedeni yanlış sayım veya beyan olabileceği gibi gerçekte de keçi doğum oranlarının düşük olması veya oğlaklarda ölüm oranı fazlalığı olabilir.

Ancak keçi/oğlak sayıları dikkate alındığında en doğru ihtimalin, hâsılatı-vergisi- olmamasından dolayı oğlak sayısının eksik beyan edildiği yönündedir.

Keçi/ oğlak oranı 2.54.1’dir.22 hanenin keçisi olmasına rağmen oğlak kaydı görünmemektedir. Geri kalan 21 henede beslenen keçilerin sayısı 278 iken bu keçilerin 199 oğlağı bulunmaktadır ki 1,39 keçiye bir oğlak düşmektedir. Bu da daha gerçekçi bir sonuç olarak görülmektedir.

45 haneden 41’i keçi sahibi iken 1 hanede sadece oğlak varlığı bulunmaktadır. Hane başına düşen oğlak sayısı 4,85’e karşılık gelmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.