Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesi:-2

Seçimlere yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi, partilerin Seçim Beyannamelerinde yer alan düşünce ve projelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda teklif ve önerilerimizi sunacağız.

AK parti ve CHP’den sonra sırada Milliyetçi Hareket Partisi var.

• “Tarımsal ürün ve mamul maddeler akredite laboratuvarlarda analiz edilerek tüketici sağlığı korunmalı, genetiği bozulmamış ürünlerin korunması ve geliştirilmesine,bu kapsamda tohum üretimine de önem verilmelidir. “

Hangi tarımsal ürünler laboratuvara girmeli?Ülkemizde denetimi eksik de olsa GDO hala yasal değildir. Genetiği bozulmamış ürünlerden kasıt nedir anlaşılmamaktadır.

• “Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanmalı, üreticilerin daha çok kazanması ve tüketicilerin daha ucuza gıda tüketimi temin edilmelidir.”

Her ne kadar yeni Hal yasası bu alanda imkanlar getirdiyse de uygulamada bu amaca ulaşılamamaktadır.Nedeni de üretici dışındaki sektörlerin “bırakınız” cı ekonomi anlayışının fırsatlarından en geniş şekilde yararlanmakta olmasıdır.

• “Tarımsal destekler, üretici refahını artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, üretimde verimliliği artıran bir anlayışla belirlenmeli ve uygulanmalıdır.”

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ürünün maliyetini düşürdüğü için tüketiciye daha düşük fiyatlarla ulaşmasını sağlar.Ancak bitki - hayvan besleme ve hastalıklarla mücadele dışında verimliliği artırması ile ilgili bir dorudan pay kurmak zordur.

• “Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araç olan vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. “

Son yıllarda yaygınlaşmakta.

• “Ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünler için özel destekleme programları ve fiyat garanti sistemi getirilmelidir. “

Çok yerinde ve doğru bir proje ve teklif. Bunun yanında bu ürünlerden bazılarının “koruması gerekli ürünler” sınıfına alınması da gereklidir.

Bundan sonraki aşağıdaki teklifler ise itiraz edilemeyecek basma kalıp paragrafları oluşturmaktadır.

• “Hayvancılık desteklenmeli, hayvan ıslahı, kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi artırılarak, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile etkin mücadele edilmeli, et ürünlerinin artırılması amacıyla besi hayvancılığı geliştirilmelidir. “

• “Ormanlar çok amaçlı yararlanma, devamlılık, katılımcılık, biyolojik çeşitlilik, uzmanlaşma, su ve yaban hayatının ve ekosistemin etkin korunması hususları dikkate alınarak işletilmeli, korunmalı, orman köylüsü desteklenmelidir.”

• “Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artırmak için kırsal kalkınma projeleri kapsamında köy kalkınma planları yapılmalı, gelişme eğilimi yüksek olan köylerimizin “çekim merkezi” hâline gelmeleri sağlanmalıdır”

Dört siyasi parti içerisinde MHP’nin Seçim Beyannamesi’nde yer alan tarımla ilgili projeleri basma kalıp, yüzeysel, plansız ve somut sonuçları olmayan dilek ve temenniler bütünü biçiminde yazılmış.

Aceleye getirilmiş. Tarımla ilgisi olmayan bir kişi tarafından “kopyala-yapıştır” la oluşturmuş bir metin izlenimi vermekte. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.