Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-85

1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra ilk genel seçimlerde I.Özal hükümeti 14 Aralık 1983 tarihinde göreve başlamıştır. 1984 yılı için bir geçiş programı hazırlanmış ve 1985 yılında da Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Programı hazırlanmıştır. I. Özal Hükümeti, dört yıl süresince iktidarda kaldığı için, ilk kez planını kesintisiz uygulama imkânı bulmuştur. Hükümetin en önemli hedefleri arasında enflasyonu düşürmek ve ödemeler bilançosunu dengeye getirmek amacı bulunmaktaydı.

1.Özal Hükümeti'nin görev aldığı bu yıllar, liberalleşme yılları olmuştur. Serbest piyasa ekonomisine geçişi hızlandırıcı tedbirler alınmış ve KİT'lerin özelleştirme süreci de bu dönemde başlamıştır. (4)

 

I.Özal Hükümeti programında tarımla ilgili iddialı düzenlemelere yer vermiştir:

* Tarım ürünleri, ekonomik düzeyi ne olursa olsun toplumun zaruri ihtiyaçlarıdır.

* Köylü sosyal yapımızın ana istikrar unsurudur.

* Türkiye su, toprak ve iklim şartları gereği çok daha fazla tarım potansiyeline sahiptir.

* Milli gelir dağılımı bakımından çiftçinin durumu ortada olup köyden şehre göçün önüne geçmek için tedbirler alınacaktır.

* Bu bakımdan çiftçinin istikrarlı ve artan gelire kavuşması için enflasyon düşürülecek, ihracat artırılacaktır.

* Şehir ve köy arasındaki altyapı ve medeni imkân farklılıkları ortadan kaldırılacaktır.

* Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri, üretim-pazarlama zinciri içinde bir bütün olarak ele alınacaktır.

* Hayvancılık, buna dayalı et, süt ve diğer ürünler sanayi ve su ürünleri her yönüyle geliştirilecektir.

* Toprak koruma çalışmalarına önem verilecektir.

* Tohumculuğun gelişmesi için tedbirler alınacak ve teşvik edilecektir.

* Yem bitkilerinin geliştirilmesine önem verilecektir.

* Gübre, zirai ilaç, tarım alet-makineleri sanayi konusunda yatırımlar teşvik edilecektir.

* Yeraltı ve yer üstü sulama çalışmaları hızlandırılacaktır.

* Standardizasyon ve ambalajlama konularına önem verilecektir.

* Krediler yeterli seviyeye getirilecektir.

* Kredi ve pazarlama desteği artırılacaktır.

* Araştırma ve yayım hizmetlerine önem verilecektir.

* Doğal afetler dolayısıyla çiftçinin uğradığı zarar telafi edilecektir.

* Tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanmasının önüne geçilecektir.

:::::::::::::::::::::::::

(4): Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarım (Anonim). 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.