Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-95

II. Tansu Çiller Hükümeti 191’e karşı 230 red oyu ile güvenoyu alamamasına rağmen hükümet programına tarım ile ilgili düzenlemelere cılız da olsa yer vermiştir. Bunların başlıcaları düzenlemeden çok tespit durumunda olan şu başlıklar altında toplanmakta idi:

• KİT’ler konusunda uygulanan yanlış politikalar, bu kuruluşların bütçe açıklarının artmasına neden olmuştur.

• Dünya fiyatları üzerinde seyreden destekleme alımları, bu kuruluşların finansman açığına neden olmuştur.

• Yüksek alım yapan devletin bu politikası yüksek stok maliyetlerine yol açmaktadır.

• Birliklerin çok sayıda işletme kurması, desteklemelerin çiftçiye ulaşmasına engel olmaktadır.

• Yüksek verimli ve iyi kaliteli tohumluk ve damızlık kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

• Bilinçli gübre kullanımı ve sübvansiyona,

• Uygun ekipman seçimine,

• Tarımsal mücadele ve sulamaya,

• Çiftçi eğitimine ağırlık verilmeye devam edilecektir.

• Doğrudan gelir desteğine dayalı bir sisteme geçilecektir

• Hayvancılığa özel önem verilecektir.

• Bu bakımdan hukuki ve yasal düzenlemelere 1996 yılı itibari ile başlanacaktır.

• 1996 yılında Tarım Satış kooperatiflerinin özelleştirilmesi,

• Mera yasası, Üretici Birlikleri Yasası hızla çıkarılacaktır.

• Ormancılık çalışmaları teşvik edilecektir.

 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in görev vermesi ile III. Tansu Çiller Hükümeti 30 Kasım 1995 tarihinde kurulmuş, görevini 6 Mart 1996 genel seçimlerine kadar sürdürmüştür. Bu hükümette de DYP –CHP görev almışlardır.

III. Tansu Çiller Hükümeti’nin tarım ile ilgili düzenlemeleri, II. Tansu Çiller Hükümeti’nin düzenlemelerinin benzeri gibidir. Tarımla ilgili düzenlemelerde uygulamalar kadar bir önceki hükümetin yaptıklarına yer verilmekteydi.

 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in görev vermesi ile III. Tansu Çiller Hükümeti‘nin yerine 6 Mart 1996 tarihinde görevi II. Mesut Yılmaz Hükümeti devraldı. Ardı sıra seçime gitmek üzere DSP’nin Genel Başkanı Bülent Ecevit’in azınlık hükümeti kuruldu.

Anlaşamayan iki parti durumundaki ANAP-DYP koalisyonu ancak üç ay yirmi gün kadar devam edebilmiştir.

II. Mesut Yılmaz Hükümeti’nin tarım ile ilgili düzenlemeleri hükümet programında özet olarak şu şekilde yer almaktaydı:

• Türk tarımının dışa açılma politikalarının bir gereği olarak mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere önem verilecektir.

• Tarım satış kooperatifleri ve KİT’lerin verimliliklerinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

• Üretici birliklerinin kurulması özendirilecektir.

• Tarım ürünleri fiyatlarına devletin müdahalesi kısıtlanacaktır.

• Sulama projelerine önem verilecektir.

• Ziraat Odaları demokratik bir yapıya kavuşturularak etkinleştirilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.