Takip Et

ÜLKEMİZDE SÜS BİTKİLERİ

Ülkemizde İstanbul,Yalova,İzmir,Antalya,Bursa,Sakarya ‘da yoğun kümlenmenin olduğu yaklaşık 50 bin dekar alanda süs bitkleri üretimi yapılmaktadır.

Bu üretim miktarının; yaklaşık %67’si kesme çiçek,%30’u dış mekan bitkileri,%2’si iç mekan bitkileri,%1’i doğal çiçek soğanlarından oluşmaktadır.

Bu sınıflandırmayı tanımlayacak olursak,

“1. Kesme Çiçekler: Bu sınıf kesme çiçek amaçlı yetiştiricilik ve yetiştirilen türleri içermektedir.

2. İç Mekân (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekânda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.

3. Dış Mekân Süs Bitkileri: Dış mekânda peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte, süs ağaç ve ağaççıkları, mevsimlik tek ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir.

4. Doğal Çiçek Soğanları: Bu sınıf ülkemiz gerçeklerinden doğmuş, ihraç edilmek üzere doğadan toplanan ve/veya kültür koşullarında üretimi yapılan doğal soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitki türlerini (geofitleri)kapsamaktadır.”

Sektörün içinde faal olarak yer alan üretici kesimin öngörüleri ise,” Süs bitkileri sektörünün dış ticaret hacmi her yıl artarak büyümektedir. Sektörün 2016 yılı dış ticaret yaklaşık 140 milyon dolardır.2023 yılında süs bitkileri sektörünün de içinde bulunduğu tohumculuk sektörünün hedefi Bakanlığımızın uyguladığı üretim ve destekleme politikaları ile sektörünü oluşturduğu yüksek standartlı üretimi sayesinde 500 milyon dolar olarak planlanmaktadır.” Yönündedir.

Geliri oldukça yüksek olan bu sektör,” Süs bitkileri sektörünün dış ticaret hacmi ülkemizin gelişmesine paralel olarak her yıl genişlemektedir. Bakanlığımızın uygulamaları ve politikaları çerçevesinde süs bitkileri sektöründe ihracat hacmi ithalat hacmine yaklaşmıştır. Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan süs bitkilerinin üretim ve pazarlaması ile ilgili gerekli politikaları ortaya koymak ve uygulamaları yapmak, Bakanlığımızın görevleri arasındadır. Ülkemiz doğası Dünya üzerinde yetişen birçok süs bitkisi türünü yetiştirmeye elverişlidir ve ülkemizin bu zenginliğini kullanmak sektöre üretim çeşitliliği açısından geniş bir yelpaze sunacaktır.”

Ülkemizde süs bitkileri üreticileri “SÜS-BİR” adı altında örgütlenmişlerdir.

“SÜSBİR’in üye sayısı Haziran 2017 itibariyle 589’dur. Üyelerin bölgesel dağılımı ise Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre SÜSBİR üyelerinin sırasıyla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir.”

“SÜSBİR’in, üyeleri arasında mesleki dayanışma ve iletişimi sağlamak, üyelerini bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer vb. eğitim faaliyetlerinde bulunmak, konuları ile ilgili rapor yayın yapmak ve ilgili yerlere sunmak, sektörün sorunlarını dile getirmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır.”(*)

Kaynak: (*):Süs BitkileriSektörü Ulusal Strateji Raporu-2017

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.