Takip Et

Tarımsal desteklemelerin Amaçları

Tarım, sonuçları bakımından insanların doymaları, giyinmeleri ve kısacası hayatlarını sürdürebilmeleridir.

Tarımsal desteklemeler deyimi her birimiz için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Pek çoğumuz için –toplumsal hafızamızın geniş olmaması ve bilgileri yazılı depolama alışkanlığımızın gelişmemesi- nedeniyle-tarımsal desteklemeleri yeni bir olgu gibi algılamaktayız.

Tarımsal destekleme,devletin,halkın aç kalmasını önlemek için çiftçiye omuz vermesidir.

Açlığın ne menem şey olduğunu algılayan devlet yöneticileri yüzyıllardır tarımı değişik biçim ve yöntemlerle desteklemektedirler.

Öncelikle tarımsal desteklemenin niçin uygulandığını, tüm dünyada niçin bir kurum haline getirildiğini genel ve özel amaçlarının ne olduğunu ele alalım.

• Tarım Kesiminin Gelir Düzeyinin Yükseltilmesi: Tarım sektörü içinde bulunan üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, yeni ve alternatif gelir kaynakları meydana getirilmesi,

• Üretimin Ve Fiyatların Yönlendirilmesi,

• Üreticilerin ürünlerine yönelik pazarlama kanallarının oluşturulması pazarlama alt yapılarının geliştirilmesi,

• Yeni tarımsal teknolojilerin üreticinin bilgi, görgü ve kullanımına sunulması,

• Tarım Ürünlerinde Verimlilik ve Kalite Artışı Sağlanması,

• Gıda güvenliğinin artırılması,

• Tarımsal girdi fiyatlarının karşılanabilir düzeyde tutulması,

• Tarımsal üretimlere yönelik modern tesislerin teşvik edilmesi,

• Alternatif enerji kaynaklarının tarımsal entegrasyonlar içinde yer alarak yararlanılması,

• Toprağın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir tarım anlayışına hizmet eder şekilde düzenlenmesi,

• Üreticilerin bilgi alt yapısının mevcut olduğu alanlarda tarımsal faaliyet ve üretimde bulunması,

• Üreticilerin rakip ülke üreticileri ile rekabet edebilir hale getirilmesi,

• Bilinçli, yeterli ve verim almaya yönelik gübre kullanımının yaygınlaştırılması,

• Sertifikalı, verimli ve Pazar payı olan ürünlerin tohumlarının kullanımın yaygınlaştırılması,

• Doğal Kaynakların Dengeli Kullanımı,

• Tarım alanlarının, şehirleşme, sanayileşme, madenleşme ve enerji bölgeleri olmasının önüne geçilerek sadece tarımsal üretim alanları olarak kalmasının sağlanması,

• Arz açığı olan ürünlerin üretimlerinin teşvik edilmesi,

• Diğer sektörlerin olumsuz etkilerinden tarım sektörünün korunması,

• Üreticilerin uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından korunması,

• Stratejik ve sosyal açıdan önemi olan ve büyük üretici kitlelerini kapsayan ürünlerde destekleme alımı yapılarak ülke gıda dengesinin korunması,

• Ülkenin gıda ihtiyacının milli bir kaynak olan kendi çiftçisi eliyle üretilmesi,

• Kırsal alanların, varlığının devam ettirilebilmesi. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.