Takip Et

TARIMDA MODERN TEKNOLOJİLERİN (AKILLI TARIM) KULLANIMI

Dünkü yazımızda dijital tarım ve Tarım 4.0 dan bahsetmiştik.

Bugün ise akıllı tarıma geçmek için yapılması gerekenlerden bahsedelim.

“* Dijital tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda girişimcilerin ve çiftçilerin desteklenmesi.

• Dijital kooperatifçilik gibi yeni nesil örgütlenme modellerinin yaygınlaştırılması.3.

• Gen kaynaklarının karakterizasyonu, muhafazası ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi.

• Akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman sayısındaki yetersizliklerin giderilmesi.

• Kimyasal gübre ve pestisit satışlarının reçete sistemi ve parsel bazlı olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak bir sistem oluşturulup girdi kullanımlarının olması gereken düzeyde kontrol altına alınması. *

• Yarının teknolojilerine odaklanılmış, hayvan hastalıklarında ve yetiştiriciliğinde, erken uyarı ve kontrol mekanizmaları sunabilecek yüksek teknolojiye sahip sistemlerin geliştirilmesi.

• Hayvancılıkta üreme verimliliğini arttırmaya yönelik teknolojik ve biyoteknolojik metotların geliştirilmesi ve kullanılması.

• Hayvanların kimliklendirilmesinde, dışarıdan insan müdahalesine olanak vermeyen ve kimliklendirme güvenliği sağlayan ilgili yazılımlar ve donanımları ile birlikte implante teknolojilerin geliştirilmesi.

• AR-GE çalışmalarına paralel olarak hayvancılık destekleri sürdürülebilir verimlilik esası ile ele alınması, yatırımların teknoloji ve biyoteknoloji ile buluşturulması.

• Hayvan sağlığına yönelik, ilaç, aşı ve teşhis kitlerinin yerli imkânlarla üretilmesi için sonuç odaklı AR-GE çalışmaları ve teknolojik yatırımlar teşvik edilmesi ve desteklenmesi.

• İlgili eğitim ve öğretim kurumlarında tarımda akıllı/teknolojik eğitim programlarının yaygınlaştırılması.

• Eğitim ve yayım faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (e-öğrenme, mobil uygulamalar, sosyal medya vb.) etkin olarak kullanılması.

• Üretici ve tüketicilere yönelik görsel/etkileşimli eğitim içeriklerinden oluşan bir e-eğitim portalının oluşturulması.

• Tarımsal eğitim ve yayımda sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler ile uygulanan simüle eğitim modellerinin altyapısının geliştirilmesi.

• İlk ve ortaöğretim eğitim kurumlarında tarım, ekosistem ve çevresel konularda teknoloji tabanlı eğitim programlarının geliştirilmesi ve kullanılması.

• Kırsal alanda yer alan erişilebilir maliyetli geniş bant internet bağlantısı altyapısının iyileştirilmesi.

• GSM operatörlerinin e-eğitim platformlarında, Bakanlığın görev alanına yönelik içeriklerin yer alması ve kullanıcıların bu içeriklere ücretsiz erişiminin sağlanması.

• Konu paydaşı tüm bakanlıkların birbirini destekleyen eğitim ve yayım faaliyetlerini yürütmesine yönelik projeler (teknoloji ve bilişim sistemleri, tarımsal mekanizasyon kapsamındaki makineler için operatör, bakım ve tamir ustası vb.) geliştirilmesi.

• Coğrafi bilgi teknolojilerine yönelik eğitilmiş insan kaynağı kapasitesinin arttırılması.

Alıntı:3. Milli Tarım Şurası Kararları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.