Takip Et

ÜLKEMİZ TARIM TOPRAKLARININ SINIFLANDIRILMASI-2

2020 yılında toplanan2.Milli Tarım Şurasında tarım topraklarının yapısı ve sınıfları ile ilgili olarak sonuç bildirisinde yer alan bu konuyla ilgili bölümü okuyucularımıza aktarıyoruz.

Çünkü bu konu arazi planlaması açısından bir temel teşkil etmekte ve planlamanın ana eksenini teşkil etmektedir.

“Türkiye geneline bakıldığında bünye bakımından en yaygın alanı tınlı topraklar (16.566. 568 ha) kapsamaktadır. Bunu sırası ile killi tınlı topraklar (13.599.421 ha), killi topraklar (1.556.953 ha), kumlu topraklar (1.074.367ha) ve ağır killi topraklar (16.229 ha) izlemektedir. Bu bünyedeki toprakların oransal dağılımı yukarda belirtilen sıraya göre %50,49, %41,44, %4,74, %3,27 ve %0,05’tir.

Tepkime nitelikleri bakımından Türkiye geneline bakıldığında, kapladığı alan bakımından toprakların en fazla hafif alkali nitelikte olduğu görülür (20.345.796 ha). Bunu nötr topraklar (9.769.980 ha), hafif asit topraklar (1.760.134 ha), orta asit topraklar (540.491 ha), kuvvetli alkali topraklar (256.366 ha) ve kuvvetli asit topraklar (113.773 ha) izlemektedir. Bu toprakların oransal dağılımı yine aynı sıraya göre %62,0, %29,86, %5,36, %1,65, %0,78 ve %0,35’tir.

Türkiye geneline bakıldığında Türkiye topraklarının organik madde kapsamının genelde az olduğu görülür. Organik madde kapsamı az olanlar en fazla alan kaplamaktadır (14.366.661 ha). Bunu sırası ile organik madde kapsamı orta olan topraklar (7.423.594 ha), çok az olan topraklar (7.043.549 ha), iyi olan topraklar (2.485.103 ha) ve yüksek olan topraklar izlemektedir (1.494.632 ha). Oransal dağılım ise aynı sıraya göre şöyledir: %43,78, %22,62, %21,47, %7,57 ve %4,55.

Türkiye geneli dikkate alındığında en fazla alanın kireçli topraklar tarafından kaplandığı görülmektedir (8.247.811 ha). Bu toprak grubunu sırası ile az kireçli topraklar (7.574.583 ha), kireçli topraklar (6.004.142 ha), çok fazla kireçli topraklar (5.208.123 ha) ve fazla kireçli topraklar (5.463.641 ha) izlemektedir. Bu alanların oransal dağılımı ise gene aynı sırayla: %25,14, %23,08, %18,30, %16,83 ve %16,65 şeklindedir.

Türkiye topraklarının en büyük kısmı arzu edildiği şekilde tuzsuzdur (31.339.661 ha), bunu sırası ile hafif tuzlu topraklar (1.163.222 ha), orta tuzlu topraklar (219.491 ha) ve çok tuzlu topraklar (34.509 ha.) izlemektedir. Bu alanların oransal dağılımı da aynı sıra ile %95,51, %3,54, %0,67, %0,28 şeklindedir.

Türkiye topraklarının çok büyük bir kısmının potasyum kapsamı yüksektir (28.671.285 ha). Bunu potasyum kapsamı yeterli (1.915.307 ha), orta (1.362.205 ha) ve az (864.742 ha) olan topraklar izlemektedir. Potasyum kapsamı yüksek, yeter, orta, az olan toprakların Türkiye genelindeki dağılımı ise sırası ile %87,38, %5,84, %4,15, %2,64 şeklindedir.

Türkiye genelinde fosfor kapsamı çok az olan topraklar en fazla alan kaplarlar (9.686. 339 ha). Bunu sırası ile fosfor kapsamı az (9.359.908 ha), orta (5.572.504 ha), çok yüksek (5.139.574 ha), yüksek (3.055.217 ha) olan topraklar izlemektedir. Fosfor kapsamı çok az, az, orta, çok yüksek, yüksek olan toprakların Türkiye genelindeki oransal dağılımı aynı sıra ile %29,52, %28,52, %16,98, %15,66, %9.31 şeklindedir (Anonim, 2019b).

Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak sayısallaştırılan Tarım Parsellerinin kontrol çalışmalarının tamamlanmasıyla, 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla “kadastral parsel bazında verim hesaplanma” çalışmalarına başlanmıştır. Tarım parsellerine atanan verim değerleri sabit olan arazi kullanım kabiliyeti, büyük toprak grupları, eğim, yükseklik, derinlik değerlerinden puanlama yöntemi ile bir çalışma yapılmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.