Takip Et

SULARIMIZI KORUMANIN ÖNEMİ

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi, yağış rejiminin,zamanının ve şeklinin özelliklerinin değişmesinden ileri gelmektedir.

Dikkatli beyinlerin gözlemleyebileceği bu değişikliklerin ansan ve toplum hayatı üzerindeki etkilerinin olumlu yanları yok deneilecek kadar azdır.

Yağışlar, yer ve zaman özellikleri dikkate alındığında , mevcut su dengesinin özelliklerini ortaya koymaktadır.

Yağışlarda iklim nedeniyle meydana gelen değişmeler, su kaynakları için çok önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Belli bir su havzasında zaman içinde meydana gelen yağış değişkenliklikleri, günlük, mevsimlik, yıllık ve on yıllık döngüler içinde yağışlarda görülen değişkenliklerin rakamsal olarak ele alınması ile sonuçları ortaya konulabilmektedir.Bu sonuçlar su ile ilgili yeni planlamalar yapmamızı ve yeni senaryolar yazmamızı gerektirmektedir.

Şiddetli sağnak yağış sıklığının genel olarak küresel ısınma ile

birlikte artmakta ve sonucunda doğal felaketler ortaya çıkmaktadır.Bu daistenmeyen bir durumdur.

Kuraklık ise yağışların mevsimsel dağılımındaki değişmeler sonucu ortaya çıkmaktadır.

İklim değişikliğiyle kış yağışlarının ve kar birikiminin çok az artmasına ve azalmasına karşın,

yaz yağışlarında önemli azalmalar meydana gelmesi su kaynaklarını olumsuz etkilemekte

ve kişi başına düşen su miktarı, önemli ölçüde azalmaktadır.

Diğer bir sorun ise akarsuların su potansiyelini depolamakla ilgilidir.

Kar örtüsü azalacak, kar erime zamanı değişerek daha erken zamana

Kayması yer altı ve yer üstü doğal su depolama sistemini de olumsuz etkilemektedir.

Çare olara da yeni su depolama yapıları ve sulama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de bütçeden önemli miktarda Pay ayrılması gerekmektedir.

Ülkemzde su tüketimini sektörlere göre tasnif ettiğimizde,en fazla suyu tarım, sanayi

ve enerji sektörlerinin tükettiğini görürüz.

Suların korunması amacı ile etkin bir talep yönetimi ve politikalarının gerçekleştirilmesini zorunlu hale gelmektedir . Temiz ve içilebilir su kaynaklarının kirlenmesi ile birlikte her geçen gün su kıtlığı giderek artmaktadır.Bu alanda denetimler ve yasalar yetersizdir.

Su kullanımının kötü planlanması da iklim değişikliği gibi kuraklığın etkilerini daha da ağırlaştırmaktadır.

Devlete düşen doğru planlama,doğru yasa çıkarma,doğru ve etkin denetlemedir.

Bize düşen ise suyu israf etmemek… 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.