Takip Et

TÜRK TARIMINDA GİRDİ TEDARİĞİ AÇISINDAN TEHDİTLER VE ZAYIF YÖNLERİMİZ

Tehditler:

Bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek düzeyde ve bilinçsiz girdi kullanımı nedeniyle maliyetlerin artması,

 

Tarımsal üretimde bilinçsiz girdi kullanımı (su kaynakları, kimyasal ve hayvansal gübre, tarımsal mücadele ilaçlarında) ve buna bağlı olarak oluşan tarımsal atıklar (gübre çuvalları ve tarımsal mücadele ilaçlarının ambalajları) nedeniyle çevre kirliğine neden olunması,

 

Tarımsal girdi ihtiyaçlarında ithalata bağlı girdilerin talebinde yaşanan artış.

 

Zayıf Yönler:

Teknik düzeyde tarımsal üretimin yapılamaması,

 

Girdi kullanımında teknik ve ekonomik optimum düzeylerinin dikkate alınmadan üretim yapılması.

 

Finansal yönetim konusunda bilgi yetersizliği,

 

İhtiyacın üzerinde borçlanma ve borç stokunun fazla olması,

 

Kredinin amaç dışında kullanılması eğilimi,

 

Finansmana erişimde çiftçi örgütlerinin kullanılmaması,

 

Özel bankaların tarım sektörüne ihtiyatlı davranmaları,

 

İşletmelerin finansal yapısının yetersizliği ve bu konuda işletmelerin döner sermaye ihtiyacının sağlanabilmesi için gerekli kredi ve desteklemelerin istenilen ve işletme kârlılığın artıracak düzeyde olmayışı,

 

İşletme ölçeklerinin önemli oranda küçük ölçekli olması ve işletme ölçeklerinin orta ve uzun vadede de istenilen sayı ve orana ulaşması için gerekli ekonomik, teknik ve finansal desteğin yetersizliği ve sağlanamayacak oluşu,

 

Tarımsal girdi piyasaları ile finans sektörü arasında değer zinciri finansman modellerinin kullanılmaması,

 

Çiftçi örgütlerine yönelik tüm bankaların yararlanabileceği bir derecelendirme/skorlama sisteminin bulunmaması,

 

Tarım sektörüne destekli kredi kullandırmanın sadece Ziraat Ban kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) verilmesi,

 

Bankalar arası faiz oranlarının farklılığı ve özel banka faiz oranlarının yüksekliği,

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynak kullanım katkı payının yüksekliği,

 

Borç ertelemelerinde uygulanan faizlerin yüksekliği ve masrafların (hayat sigortası, komisyon, ipotek, vb.) kredi maliyetini yükseltmesi,

 

Çeşitli nedenlerle ÇKS’ye kaydolamayan çiftçilerin devlet destekli kredi kullanamamaları.

 

Girdi fiyatlarındaki fiyat yükselmelerini önleyici bir mekanizmanın olmayışı.

Kaynak: 3. Milli Tarım Şurası Raporları (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.