Takip Et

TARIMDA SÜREKLİLİK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Dünkü yazımızda tarımda sürekliliğin devamının bu ülke için ve evrensel anlamda taşıdığı önemi vurgulamaya çalıştık.

Bugün ise neler yapılması gerektiğini komisyon raporundan alıntılarla sürdüreceğiz.

“İyi ve organik tarım uygulamalarına yönelik desteklemeleri, çiftçi mutabakatıyla ürün ve bölge bazında kurgulayarak bu uygulamalarda çok daha ileri hedeflere ulaşmak.

Dekara pancar verimi düşük ancak polar oranı yüksek bölgelerde şeker fabrikalarının ham madde ihtiyacının karşılanması amacı ile şeker pancarına özel prim desteği vermek.

Meyveciliğin taban arazilerden eğimli arazilere kaydırılmasına teşvik edecek özel destekler vermek.

Suni tohumlama yoluyla hayvan ıslahına ve halk elinde gen kaynaklarının korunmasına ağırlık vererek hayvan genetiğini korumaya yönelik destekleri artırmak.

Hayvancılık desteklerini çiftçinin yem bitkileri üretim potansiyeli ile ilişkilendirmek.

Sürüde doğan dişi buzağıların damızlık olarak tutulmasını sağlayacak destekleri kesintisiz olarak devam ettirmek.

Özellikle gençler için cazip olmayan dezavantajlı kırsal alanlarda özel hayvan yetiştiriciliği destekleri vermek.

Türkiye’de üretilen yerli ve yerel tohum -fide/fidan- çeşitlerinin üretimine ve kullanımına destek vermek ve bu destekleri yerli tohum firmalarıyla ilişkilendirmek.

Tarım ormancılığının uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek.

Desteklemeye konu çay budamalarının doğru yapılmasını denetlemek ve çok yaşlı çaylıkların yenilenmesini daha az meyilli arazilerden başlayarak pilot uygulama olarak desteklemek.

Tarım sigortalarına devlet tarafından verilen prim desteğini devam ettirmek.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu ortaya çıkabilecek yeni riskleri sigorta kapsamına dâhil ederek tarımsal sigorta desteklerinin toplam destekler içindeki payını artırmak.

Gelir koruma sigortasının uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan veri temini altyapısını oluşturmak.

Tarımsal desteklemelere AB’de uygulanan çapraz uyuma benzer şartları koymak.”(*)

(*):Tarımsal Destekleme Politikaları Komisyon Raporu

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.