Takip Et

11.KALKINMA PLANINDA TARIMSAL HEDEFLER-2

Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafındanhazırlana 11. Kalkınma Planı ile ilgili olarak Tarımı ilgilendiren görüşlerimizi açıklamayı sürdürüyoruz.

Planın 92. sayfasında 405. Madden itibaren 5 madde “Tarım topraklarına” ayrılmıştır.Buradada ağızlara sakız olmuş ,ancak yazanın dahi inanmadığı “vaat”ler yer almıştır.Şöyle ki,

• “Tarım arazilerinin etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır” Nasıl?

• “Toprak yetenekleri”nin haritası, sınıflandırılması arazi kullanım planlaması”ndan söz edilmekte bunların ürün planlaması ve havza bazlı projenin tün tarım ürünlerine şamil kılınmasından söz edilmemektedir.

• “Tarım arazilerinin korunması” ibaresi ise havada kalan bir ibare.Toprak koruma kurullarında devlet memurlarının sayıca fazla olması,devlet memurunun amirinden,özel şirketten çeknmesi sonucu tarım arazileri korunamamaktadır.Enerji,maden,inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektör gözünü tarım topraklarına dikmiş idarelere her türlü baskıyı yapmakta,başarılı olmakta ve tarım arazilerini diledikleri gibi amaçları dorultusunda ele geçirebilmektedirler ve tarım amacı dışında kullanabilmektedirler.Bu alanda çıkarılan yasalar çözüm olmamaktadır.Ne tarımsal sit ne de büyük ova uygulamaları sonuç getirmemiştir.

Su ve tarımsal sulama ile ilgili olarak,”Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler yaygınlaştırılacaktır.” Gibi beylik bir cümle de yer almıştır.

Ülkenin en kirli ilk üç akarsuyu Büyük Menderes,Gediz ve Ergene’dir.Yetkililere sesleniyorum:

Sıkıysa, sadece Büyük Menderes’i kirleten unsurlar olan Denizli şehri evsel ve sanayi atıkları,jeotermal deşarjlar ve Büyük Menderes boyunda yer alan şehirlerin kanalizasyon atıklarını engellemek için bir adım atınız.İster İl Çevre ve Şehircilik Müdürü olun ister en üst bürokrat …Başınıza neler geleceğini göreceksiniz…

Bir diğer maddede “BiTkisel üretim artıtılacaktır.”Nasıl sorusunun ardından ekleyelim:Tarım arazileri elden çıkıp amaç dışı kullanımda iken,üretici birim başı verimş artıracak toprak-bitki besleme,zirai mücadele ve yeni teknolojiler için para bulamazken nasıl bitkisel üretim artacak?Deniz üstüne tarla mı inşa edeceksiniz?

Desteklemede çay ve fındığa özel bir madde ayrılmış.Yerindedir.Kuru üzüm ,çay ve fındık taban fiyatlarınıSayın Cumhurbaşkanı veya Tarım Orman Bakanı açıklamaktadır ki bu ürünler bu sayede büyük oranda,fiyat açısından koruma altındadır.Ancak başta pamuk olmak üzere stratejik kültür ürünlerini,sebze-meyveyi,eti,sütü ,balı kim koruyacaktır?

Mera ıslahından bahsedilmiş,ancak jeotermal lobisinin mera yasasını kendi amçları doğrultusunda nasıl delik deşik ettiği göz ardı edilerek yem bitkisi artışından bahsedilebilmiştir.

Kısacası 11.kalkınma planı dilek ve temennilerden ibaret kalmıştır.Çünkü;

• Planda hangi ürün hangi metotlarlarla ne kadar üretileceği,hangi hedefler ulaşılacağı somut olarak verilmemiştir.

• Kırsal kalkınma ,koopertifçilik,üretici birlikleri ihmal edilmiştir.

• Kırmız et hedefi ortaya konurken mevcut hayvan sayısı dikkate alınmamış,bu da eksiğin ithal yolu ile telafi edileceğini ortaya koymaktadır

• Planda tarımı bırakıp köyden kente göç eden üretici için alınacak sosyal tedbirler bulunmamaktadır.

• Yaklaşık olarak 45 milyon dekara karşılık gelen ekilip biçilmeyen tarım arazileri ile ilgili tedbirler paketi bulunmamaktadır.

• Tarımsal girdi ve ürün satış fiyatları dengesinin üreticiden yana olan bölümü atlanmıştır.

Ve 11. Klakınma planı Türk çiftçisinin taleplerini karşılamaktan uzaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.