Takip Et

UNUTULAN TARIM ÜRÜNLERİNDEN: PALAMUT:2

Unutulan tarım ürünlerinden palamut, Aydın dağlarının ve Menteşe dağlık yörelerinin ovalarla çam ormanları arasında kalan orta yükseklikteki eğimli alanlarda doğal olarak yetişmektedir.

Mevcut palamut ve meşe ormanları, otun bulunmadığı dönemlerde, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörüklerin hayvanları, özellikle keçileri için besin kaynağı durumundaydı.

Palamut; yakacak, hayvan yemi, endüstri hammaddesi olmanın yanında odun, kömürü olarak da değerlendiriliyordu.

Palamut ve meşe ormanları, odun kömürcülüğünün gelişmesini sağlamıştır. Orman, hayvan ve hayvan ürünleri bu bölgede yaşayan Yörüklerin ekonomik güçlerinin artmamasında etkili olmaktaydı.

Özellikle 1882 yılı sonrasında, trenin Sarayköy’e ulaşması ile palamut ihracatı yoğun olarak artmıştır.,

En önemli tren istasyonlarından ve ihracata yoğun biçimde mal temin eden Ortakçı İstasonu da bunlardan birisiydi.

19 yüzyılın son çeyreğinde Ortakçı, çevrenin cazibe merkezlerinden biri olma durumunu sürdürmekte; toprak tarımı, pamuk, sebze, meyve, incir, zeytin oldukça yaygındır. Ortakçı, ana yol güzergâhında, hanı, çifte pazarı ve hareketli bir ekonomisi bulunmaktadır. İncir, palamut, pamuk, üzüm, hayvan ticaretinin ve ulaşımın merkezi konumundadır.

Yapılan ihracatta Türkler hemen hemen hiç yer almamaktadır. İhracatı gerçekleştiren ve gelirin kaymağını yiyen gayri müslimler ve yabancılardır.

Yunanistan’dan gelen Rumlar, diğer kaza ve köylerde olduğu gibi tren istasyonu çevresine yerleşerek pamuk, incir, palamut, zeytin, zeytinyağı ve diğer tarım ürünlerinin ticaretini yapmaktaydılar. Bu Rum tüccarların bir bölümü daimi ikamet halinde iken bir bölümü de Nazilli, Aydın ve İzmir’de oturarak ticaretlerini sürdürmekteydiler. İstiklal savaşı ile beraber tüm bölgede olduğu gibi Buharkent’te de Rum nüfus kalmamış, Yunanistan’a göç etmişlerdir.

Bugünkü Aydın şehir merkezi ile ilgili olarak Aydın Vilayet Salnamelerinde (İl yıllıkları), tarım ürünlerinin üretim miktarları ayrıntılı olarak verilmektedir.

“Dâhil-i kazada geliyetle zira olunan hububat ve mahsulât-ı saire ve bazı tafsilat:

16 000 İstanbul kilesiyle hınta(buğday),

Ve 35 000 dönümde alaf (yulaf),

65 200 dönümde 32 650 kile çavdar,

150 dönümde 200 kile kum darısı,

6 500 dönümde 3000 kile burçak,

4 500 dönümde 4 500 kile akdarı,

150 dönümde 450 kile susam,

50 dönümde 150 kile nohut,

550 dönümde 450 kile bakla zira edilir

8 400 dönümde 700 000 atik kantar çekirdekli pamuk,

2 000 sak palamut,

50 000 dönüm arazide 200 000 kile arpa,

Senevî 120 000 kantar incir ve 30 000 kantar hurda incir ve Eşcarında 22 500 kıyye palamut,

husule gelir .” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.